Hur gör jag för att ge min elev nytt lösenord när vi har en integration?

För Skolfederation (SAML 2.0) och LTI: Med dessa integrationer loggar eleven in i annan lärplattform och har Single Sign On (SSO) till Gleerups portal. Då hanteras lösenord i aktuell lärplattform. Om eleven loggar in med Google eller Microsoft hanteras lösenord i dessa plattformar.

Om eleven, trots integration, loggar in med sitt Gleerupskonto så kan du i Gleerups portal sätta ett nytt lösenord till eleven.