Hur gör jag för att ge min elev nytt lösenord när vi har en integration?

För Skolon, Skolfederation (SAML 2.0) och LTI: Med dessa integrationer loggar eleven in i annan lärplattform och har Single Sign On (SSO) till Gleerups portal. Då hanteras lösenord i aktuell lärplattform. Om eleven loggar in med Google eller Microsoft hanteras lösenord i dessa plattformar.

Om eleven loggar in med Gleerups användarnamn och lösenord så kan du som lärare ändra elevens lösenord, men om eleven loggar in med annan inloggningstjänst så hanteras lösenord i den tjänsten.