På skolan använder vi en lärplattform, kan vi integrera den med Gleerups?

Om skolans lärplattform stödjer standarden EGIL SS 12000 implementationsprofil kan den integreras med Gleerups digitala läromedel. Vi undviker unika lösningar då vi av erfarenhet vet att det innebär stora kostnader att sätta upp och underhålla.