Vi har en integration med Gleerups portal. Behöver vi importera våra elever då?

Alla integrationer synkar eleverna från källsystemet till Gleerups portal så att de inte behöver registreras i Gleerups portal. De flesta integrationer synkar även klasser/grupper. Däremot måste man tilldela varje klass/grupp licenser för de läromedel som eleverna ska arbeta med.

För Skolfederation (SAML 2.0) och LTI: Notera att eleverna synkas först när de loggar in. Detta innebär att en elev inte finns i Gleerups portal förrän hen loggat in första gången.

För Skolon: Notera att eleverna synkas först när ett läromedel tilldelas dem i Skolons portal.