Finns det något lättare sätt att komma åt elevresultat istället för att hitta Live-statistik-knappen?

På lärarsidan under Mina grupper ser du alla dina grupper som du har skapat. Bredvid varje grupp ser du en symbol som ser ut som ett stapeldiagram. Klicka på den så kommer du åt alla elever i gruppen och deras resultat.