Finns det något sätt att screena eleverna som man sedan kan sätta årskurs utifrån?

För att screena eleverna rekommenderar vi att man som lärare aktivt planerar olika aktiviteter för eleven inne i Supertränaren. När eleven för första gången påbörjar sitt arbete i Supertränaren så motsvarar svårighetsgraden på uppgifterna den årskurs eleven går i. Efter att eleven har svarat på cirka 100 uppgifter kommer Supertränaren att anpassa svårighetsgraden till elevens riktiga kunskapsnivå. Detta hjälper eleven att befästa kunskaper eller fördjupa sig mer inom olika arbetsområden, och ger dig som lärare en bra möjlighet att se elevens styrkor och svagheter inom olika områden.

För att komma åt elevresultat tittar du på statistiken inne i Supertränaren. Här får du en samlad bild över resultatet för alla elever i klassen/gruppen. Genom att välja fliken Specificerat visningsläge får du ett detaljerat underlag över elevens kunskaper som visar elevernas starka och svaga sidor inom samtliga arbetsområden i jämförelse med kunskapskraven i ämnet matematik.