Hur får elever medaljer och pokaler i Matematikportalen?

Följande regler gäller för medaljer och pokaler i Matematikportalen. Kom ihåg att eleverna får poäng som gör att de "levlar", dvs stiger i nivå:

- Varje nivå ger 1 BRONZE-medalj
- 3 BRONZE-medaljer byts ut mot 1 SILVER-medalj
- 1 SILVER-medalj och 2 BRONZE-medaljer byts ut mot 1 GULD-medalj
- 10 guldmedaljer byts ut mot en POKAL