Hur får eleverna "points" och vad betyder poängen?

Varje gång en elev utför en aktivitet eller själv löser frågor i "testa dig" får de "points". Poängen samlas i deras "score" och ju fler "points" de får, desto högre nivå når de.