Hur kan jag byta årskurs eller ändra nivå för enstaka elever i Supertränaren?

Du kan byta årskurs på enstaka elever inne i Supertränaren. I klass/grupplistan på startsidan av Supertränaren kan startnivån ställas in genom att du klickar på "Justera årskurs". Startnivå är i grunden elevens årskurs.

OBS! Justera enbart årskursen vid terminstart, eftersom algoritmerna nollställs och tidigare resultat inte längre räknas när årskursen ändras.

Supertränaren har en adaptiv algoritm som innebär att uppgifterna anpassas automatiskt efter elevernas kunskapsnivå. Om eleven besvarar uppgifterna rätt så ökar svårighetsgraden. Om eleven svarar fel så sänks svårighetsgraden och eleven får lättare uppgifter.