Hur öppnar jag en uppgift igen?

Du kan öppna en uppgiftsbank på nytt genom att välja den pågående uppgiften och välja klass/gruppstatistik. Under fliken elevstatistik kan du ändra status vid den lilla pennan i kolumnen "inlämningstid". Om tidsfristen har löpt ut kan du förlänga uppgiften under ändra uppgifter innan du återöppnar uppgiften.