Kan jag lämna över min klass till en annan lärare?

Gå in på gruppen/klassen i Gleerups portal och lägg till din kollega. På så sätt tar din kollega över eleverna.