Vad avgör nivån på de uppgifter eleven får i Supertränaren?

Supertränaren har en adaptiv algoritm som innebär att uppgifterna anpassas automatiskt efter elevernas kunskapsnivå. Om eleven besvarar uppgifterna rätt så ökar svårighetsgraden. Om eleven svarar fel så sänks svårighetsgraden och eleven får lättare uppgifter.

Anpassningen sker med utgångspunkt i en årskurs som justeras av dig som lärare. I klass/grupplistan på startsidan av Supertränaren kan nivån ställas in genom att du klickar på "sätt ny startnivå". Startnivån är i grunden elevens årskurs. För elever med extra behov, sätt gärna nivån lägre redan innan ni börjar använda Supertränaren. Efter att eleven har svarat på cirka 100 uppgifter kommer Supertränaren att anpassa svårighetsgraden till elevens riktiga kunskapsnivå.