Vad betyder svårighetsgrader i Individanpassad övning?

Den lättaste nivå på uppgifterna har svårighetsgrad 1 och den svåraste har svårighetsgrad 3.