Hur läser jag skrivbara pdf:er i min Chromebook?

I Gleerups digitala läromedel förekommer ibland pdf:er som i regel är avsedda för utskrift på papper. I några enstaka fall är dessa pdf:er skrivbara. Om du använder Chromebook men inte har tillgång till Adobe Reader kan du använda molntjänster.

Molntjänster utanför Gleerups digitala läromedel använder du förstås under eget ansvar och det är upp till dig att bedöma säkerhet och användning. Gleerups ger ingen support för externa tjänster.