Kan jag spara ned det digitala läromedlet så att jag kan använda det när jag inte är online?

Du kan vid behov ladda ner en offline-version av önskat avsnitt i det digitala läromedlet. Det är en förenklad variant, som endast innehåller text och bild, ett avsnitt i taget. Gå till verktyg i menyn, välj läsinställningar och ladda ner offlineversionen.