Varför blir det stor bokstav i iPaden när jag fyller i en interaktiv övning?

Om det alltid blir stor bokstav när du fyller i en övning är din iPad inställd så att det automatiskt blir stor bokstav i början av texten i ett skrivfält. För att ändra denna inställning, klicka på Inställningar - Allmänt - Tangentbord - Automatiska versaler.