Varför kan jag inte se mitt läromedel när jag loggat in?

Kommer du in men hittar inte ditt läromedel? Din licens kan ha löpt ut. För att åter få tillgång till den måste du köpa den igen. Det kan du göra via din återförsäljare, via gleerups.se eller genom att kontakta Gleerups support.