När börjar licensen för mitt digitala läromedel att gälla?

Löptiden för din licens startar då licens-ID med tillhörande instruktioner skickats via e-post till den som gjort beställningen av Gleerups digitala läromedel på skolan. Läs mer i Licensvillkor.