Finns det stöd för elever med annat modersmål än svenska i digitala läromedel?

Det finns gott om stöd för det flerspråkiga klassrummet i Gleerups läromedel som Begreppafilmer och översättnings-funktion. Här hittar du stöd och tips kring hur ditt digitala läromedel kan vara en flexibel och inkluderande resurs i ditt flerspråkiga klassrum. 

Läs mer om digitala läromedel i det flerspråkiga klassrummet