Finns det stöd för elever med annat modersmål än svenska i digitala läromedel?

I flera av Gleerups digitala läromedel ingår guider på modersmål på arabiska, somaliska och dari. Det är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet. Du aktiverar guider på modersmål direkt i ditt digitala läromedel. För att denna funktion ska vara tillgänglig måste din skola ha avtal via ILT Education.