Digitala läromedel i det flerspråkiga klassrummet

Den här sidan riktar sig till dig som har några eller flera flerspråkiga elever i ditt klassrum – du som är klasslärare, ämneslärare eller som har övergripande uppdrag som studiestödjare.  På den här sidan hittar du stöd och tips kring hur det digitala läromedlet är en flexibel och inkluderande resurs i ditt flerspråkiga klassrum.

 

Framgångsrikt lärande bygger alltid på stöttning, kontextualisering och höga förväntningar. Det är viktigt i alla klassrum, men kanske helt avgörande i det flerspråkiga. I samarbete med ILT Education, finns både Begreppa-filmer och Studiestöd integrerat i sitt rätta sammanhang i Gleerups digitala läromedel.

 

 

 

Begreppa-filmer förklarar nyckelbegrepp

Begreppa-filmerna är en flerspråkig resurs som fokuserar på samband och centrala begrepp som bygger elevernas ordförråd. Målet är att stärka skolspråket/kunskapsspråket och hjälpa eleverna att bättre förstå ämnet. Begreppa-filmerna finns tillgängliga på svenska, engelska, tigrinja, arabiska, somaliska och dari .

Begreppa-filmerna finns alltid tillgängliga på svenska i Gleerups digitala läromedel. För att denna tjänst ska fungera på alla språk behöver din skola ha licens hos ILT Education. 

Läs mer på ilteducation.se

Guider på modersmål

I många digitala läromedel finns också integrerade guider på modersmål. Modersmålsguiderna  är en “studiehandledare i örat” – en kortfattad pedagogisk bearbetning som eleverna kan lyssna på på sitt modersmål, och som på olika sätt guidar eleven genom läromedlet. Hos ILT Education heter denna funktion Läromedelsguider.

För att denna tjänst ska fungera på alla språk behöver din skola ha licens hos ILT. 

Läs mer på ilteducation.se

 

Översätt till modersmål

Språket är vårt viktigaste verktyg för lärande, oavsett ämne. Det är viktigt att se flerspråkigheten som en tillgång och låta eleven använda sitt starkaste språk i lärandet. I Gleerups digitala läromedel finns en inbyggd översättningsfunktion på 17 språk, vilket är en fantastisk resurs för flerspråkiga elever.

 

Lägg till anteckningar på modersmål

Markera text, ställa frågor och anteckna är centralt i lärprocessen. Med den inbyggda funktionen markera och kommentera som finns i Gleerups digitala läromedel kan eleverna lägga till anteckningar på sitt modersmål.

 

 

I Gleerups digitala läromedel är design för alla en grundläggande utgångspunkt. Ambitionen har hela tiden varit att inte skapa några specialvyer, utan ett inkluderande, tillgängligt digitalt läromedel som är flexibelt i funktion. Det gäller även det flerspråkiga perspektivet.

Begreppa-filmer i läromedel för Vård och omsorg

I Gleerups digitala läromedel för vård och omsorg hittar du mer än 40 pedagogiska filmer utvecklade tillsammans med ILT Education som ger eleverna fler möjligheter till lärande. Möt Maria Christidis, författare, som skrivit manus till flera av filmerna.