Min elevs mejladress är blockerad. Varför och hur löser jag det?

En elevs mejladress kan vara blockerad om Gleerups skickat ett mejl till den adressen som studsat. Det kan bero på att användaren skapades innan mejladressen upprättades, om man angett en fiktiv mejladress eller att något är felstavat i mejladressen. För att kontrollera och korrigera vid behov mejladressen (och användarnamnet som är samma). Gå in under "Administration" i huvudmenyn. Klicka på "Elever". Klicka sedan på berörd elevs namn och sedan på "Avblockera mejladress". Läraren har behörighet att utföra dessa ändringar för eleven för mejladress och användarnamn såvida skolan inte har en integration.