Tryckta läromedel och kurslitteratur

 • Jag vill gärna få ett cirkulationsexemplar av en av era artiklar, hur gör jag för att få det?

  Till många av Gleerups läromedel hittar du smakprov på gleerups.se. Du hittar det på produktens sida vid omslagsbilden under "Prova". Om du vill ha ett cirkulationsexemplar för att kunna utvärdera hela boken beställer du enkelt här

 • Jag vill gärna få ett utvärderingsexemplar av en kursbok, hur gör jag för att få det?

  Till Gleerups kursböcker hittar du smakprov på gleerups.se. Du hittar det på produktens sida vid omslagsbilden under "Prova". Om du vill ha ett utvärderingexemplar för att kunna utvärdera hela boken beställer du enkelt här 

 • Vem kan handla hos Gleerups?

  Vi säljer våra produkter till skolor, företag och organisationer. Om du är privatperson ber vi dig vända dig till någon av våra återförsäljare. Om din skola/ditt företag inte kommer upp som förslag när du ska registrera dig som kund, skicka ett mejl till info@gleerups.se med alla uppgifter (skolans/företagets namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson,) så registrerar vi er.

 • Hur lång tid tar det innan jag får de artiklar jag har beställt?

  Om din artikel finns i lager levereras den till dig inom en vecka. 

 • Hur vet jag hur mycket frakten kostar?

  När du lägger din beställning via gleerups.se redovisas frakten på din beställning. Om beställningen läggs via telefon med kundservice upplyser vi dig gärna om fraktkostnaderna om du önskar.

 • Vad är momsen på era artiklar?

  Gällande momssatser är 6% på tryckta och digitala läromedel och 25% på övriga produkter. 

 • Min skola finns i en kommun som har gjort en upphandling om att vi ska handla material via en läromedelsåterförsäljare. Kan jag lägga min beställning direkt till Gleerups så fakturerar ni dem?

  Nej, du måste lägga din beställning direkt till den läromedelsåterförsäljare som ni har avtal med.

 • Hur ändrar jag en lagd beställning? 

  Om du vill ändra något i din beställning kontaktar du Gleerups support via mejl info@gleerups.se eller telefon 040-20 98 10. När beställningen är skickad från vårt lager så går det inte att ändra beställningen. 

 • Hur gör jag för att returnera ett tryckt läromedel?

  Tryckta läromedel som inköpts under perioden 1 maj t.o.m. 30 september får returneras, och ska då vara Gleerups Utbildning AB tillhanda i nyskick senast 15 oktober samma år. Det åligger kunden att utan anmaning styrka att inköp skett under den angivna perioden genom att med godset bipacka kopia på faktura eller följesedel. Returfrakten betalas av köparen. Returnerade varor krediteras senast den 30 januari året efter returen. Kreditering sker till varans pris den 15 oktober med ett avdrag på 25%. Lägsta returantal för gottgörelse är fem felfria exemplar per titel.

 • Jag har fått en defekt vara, hur gör jag?

  Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, anmäla skadan till transportföretaget. Om kolli saknas, skall detta anges på fraktsedeln, innan kvittens sker.

  Observera: Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till Gleerups, dock ska skadorna dokumenteras i form av digitala bilder som ska kunna levereras till Gleerups vid behov. Om leveransen i något annat avseende är felaktig, ska anmälan göras snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen, till Gleerups support, telefon 040-20 98 10. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Gleerups support, som även ger besked om hur återsändandet ska ske. Fraktkostnaden för sådant återsändande betalas av Gleerups Utbildning AB.

 • Är Gleerups läromedel en trovärdig källa?

  Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att skilja på kunskap, fakta, reklam eller lögn. Källkritik hjälper oss att avgöra vad som är trovärdigt. 

  Med Gleerups läromedel har du och dina elever tillgång till strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Alla Gleerups läromedelsförfattare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Vare sig du använder en tryckt lärobok eller ett digitalt läromedel från Gleerups, så kan du därför känna dig trygg med att det är en trovärdig och tillförlitlig källa.

  Vad gäller sakinnehåll i Gleerups läromedel är det mesta allmän kunskap eller lätt att verifiera genom uppslagsverk eller via sökningar på nätet. Läromedel innehåller sällan uppgifter som inte är välkända för läraren eller andra  personer med intresse för respektive ämne. Därför finns oftast ingen angiven källa för sakinnehåll. När det gäller uppgifter som inte är enkla att belägga eller hitta vidare uppgifter om eller om det gäller innehåll som som är omtvistat eller i någon mening kontroversiellt så redovisas källan.
   

 • Hur skriver jag en källhänvisning från Gleerups läromedel?

  Här visar vi exempel på hur det kan se ut när man hänvisar till ett tryckt läromedel eller ett digitalt läromedel i en källförteckning: 

  Tryckt bok
  Författare (utgivningsår). Titel. Utgivningsort: förlag.

  Exempel:
  Friborg, Christina, Holmlin-Nilsson, Anna, Isaksson, Henrik, Linder, Monika
  (2014). Utkik 7–9 Samhällskunskap. Malmö: Gleerups.  

  Digitalt läromedel 
  Författare. Titel. Utgivningsort: förlag. Avsnittets URL [datum när du hämtade/läste
  läromedlet]

  Exempel: 
  Nilsson, Erik, Olofsson, Hans, Uppström, Rolf. Gleerups historia 7–9. Malmö:
  Gleerups. [https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/7fb2ecdb-5cab-
  4810-ba95-c34c38ed513f [Hämtad 2020-02-18]