Jag vill integrera läromedlen med skolans andra IT-system för att förenkla inloggning med mera - går det?

Gleerups har erfarenheter och lösningar för integration mellan system från olika kommuner som baseras på standarder som Skolfederation, SAML 2.0, SS 12000 och LTI som förenklar kontohanteringen och Single Sign On (SSO).

Från Google och Microsoft kan ni synka skoldata till Gleerups portal med Skolsynk för Google och Skolsynk för Microsoft. Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta.

Läs mer om integrationer mellan Gleerups digitala läromedel och andra IT-system >

Förenklad inloggning skapas också genom att koppla användaruppgifterna för Gleerups portal med ett konto hos Google eller Office 365.