Integration med skolans övriga system

När ni väljer Gleerups digitala läromedel i alla ämnen erbjuder vi kostnadsfri integration* med skolans befintliga IT-system. Vi hjälper er att skapa en sammanhängande digital lärmiljö där de digitala läromedlen är lätta att nå och möjligheter till smarta arbetsformer uppstår. Gleerups är dessutom ackrediterad partner både till Google och Microsoft. 

Många fördelar med en integration

 • Gleerups digitala läromedel blir en naturlig del i ert digitala ekosystem
 • Skoldata som elever, lärare, klasser/grupper blir automatiskt tillgängliga i Gleerups portal
 • Endast ett system att uppdatera
 • Kvalitetssäkrad användardata – alltid synkad och uppdaterad
 • Enklare användande – läraren kan fokusera på det pedagogiska uppdraget 
 • Skapar en helhet för användaren – underlättar för eleven i det dagliga användandet

Flera alternativ för integration 

Många skolor väljer idag en integration med Skolsynk för Google eller Skolsynk för Microsoft. Skolsynk underlättar skolans digitalisering och ger lärare och elever enkel och smidig tillgång till digitala läromedel. 
Läs mer om fördelarna med Skolsynk här 

Nedan hittar du praktisk information om Skolsynk och ytterligare integrationer som Gleerups erbjuder:

 • Skolsynk för Google

  Vad innebär en integration med Skolsynk för Google?

  • Elever loggar förslagsvis in i Gleerups portal med sitt Google-konto.
  • Elever, lärare och klasser/grupper synkas från Google OU och Groups till Gleerups portal.
  • Administration av användarkonton och lösenord sker i Google administratörskonsol.
  • Administration av grupper sker i Google administratörskonsol.
   Man kan skapa klasser/grupper i Gleerups portal, men dessa hanteras då utanför synk.
  • Synken av användare sker i realtid, grupper sker minst en gång per dygn.
  • Om en användare synkas från G Suite, men sen tidigare finns skapad i Gleerups portal (samma e-postadress) så används det gamla kontot, som uppdateras med ny information från G Suite.
  • Kopplingen mellan lärare och grupper hanteras inte av Skolsynk, så lärare får själva lägga till sig i rätt grupper i Gleerupsportal.

   

  Vad krävs för en integration?

  Det krävs att kommunen/skolan använder G Suite och har elever, lärare och grupper i Google administratörskonsol på ett sätt så att det i Skolsynk-appen går att konfigurera hur det hämtas ut från organisationsenheter och Google Groups.


  Att tänka på

  • Vid läsårsstart, eller när du av någon anledning behöver göra stora förändringar i organisationen, kan du pausa synken under förändringarna för att sedan göra en ny provisionering.

   

  Skolsynk för Google - integration med Gleerups portal

 • Skolsynk för Microsoft

  Vad innebär en integration med Skolsynk för Microsoft?

  • Elever loggar förslagsvis in i Gleerupsportal med sitt Microsoft-konto.
  • Elever, lärare och klasser/grupper synkas från Microsoft Teams till Gleerups portal.
  • Administration av användarkonton och lösenord sker i Microsoft 365-administration.
  • Administration av grupper sker i Microsoft 365-administration.
   - Man kan skapa klasser/grupper i Gleerupsportal, men dessa hanteras då utanför synk.
  • Synken av användare och grupper sker en gång i timmen.
  • Om en användare synkas från Microsoft 365-administration, men sen tidigare finns skapad i Gleerups portal (samma e-postadress) så används det gamla kontot, som uppdateras med ny information från Microsoft 365-administration.


  Vad krävs för en integration?

  Det krävs att kommunen/skolan använder Microsoft Teams.

  • Det måste finnas en synkronisering med Microsoft School Data Sync (SDS). Kontakta order@eventful.se om ni vill ha hjälp med att sätta upp SDS. Eventful tar ut kostnad i så fall.
  • Synken kan endast ta med grupper som finns med i Microsoft School Data Sync.
  • Man måste ha ett Microsoft-konto med fullständiga rättigheter i domänen för att komma åt applikationen Skolsynk för Microsoft: https://microsoft.skolsynk.se/

   

  Att tänka på

  • För SSO från t.ex. lärportal till Gleerups portal används länken: https://gleerupsportal.se?idp=microsoft
  • Om befintliga konton i Gleerups portal har annan e-postadress än de som kommer från synken så kommer det skapas nya konton och användarna förlorar den information som fanns på det gamla kontot. Vid behov ska man alltså byta e-postadresser i Gleeerups portal innan man startar synken

   

  Skolsynk för Microsoft - integration med Gleerups portal

 • Skolfederation/SAML 2.0

  Vad innebär en integration med Skolfederation?

  • Autentisering sker genom att klicka på knappen “Skolfederation” på inloggningssidan för Gleerups portal. Därefter väljer man sin kommun/skola och loggar in.
  • Elever, lärare och klasser/grupper synkas från lärplattformen till Gleerups portal.
  • Administration av användarkonton och lösenord sker i lärplattformen.
  • Administration av grupper sker i lärplattformen.
   Man kan skapa klasser/grupper i Gleerups portal, men dessa hanteras då utanför synk.
  • Synken av en användare och dess grupper sker när en användare loggar in.

   

  Vad krävs för en integration?

  Det krävs att kommunens lärplattform agerar Identity Provider (IdP) och Gleerups portal agerar Service Provider (SP).

  • Kommunen måste ha en uppsatt och fungerande SAML 2.0 IdP och kunna skicka ut metadata till SP eller ha metadatan i Skolfederationens metakatalog.
  • Inloggnings-ticket måste innehålla de obligatoriska attributen.

   

  Att tänka på

  • Användardata synkas till Gleerups portal när användaren loggar in, vilket innebär:
   - Användaren finns inte i Gleerups portal förrän användaren loggat in första gången.
   - Klass/grupp finns inte i Gleerups portal förrän den första gruppmedlemmen loggat in första gången.
   - Användare raderas inte från Gleerups portal när de raderas i lärplattformen.
    
  • Vill man länka från lärplattformen till artiklar i Gleerups portal med Single Sign On (SSO) så måste man lägga till en parameter, ?saml=kommunnamn, efter länken.
   Exempel:
   https://gleerupsportal.se?saml=sundsvall
   https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/6cd1f094-eb03-4410-ac78-da3c6c6137f3?saml=sundsvall

   

  Skolfederation/SAML 2.0 - integration med Gleerups portal

 • EGIL SS 12000

  Vad innebär en integration med EGIL SS 12000 implementationsprofil?

  • Elever, lärare och klasser/grupper synkas från lärplattformen till Gleerups portal.
  • Administration av användarkonton och lösenord sker i lärplattformen.
  • Administration av grupper sker i lärplattformen.
   Man kan skapa klasser/grupper i Gleerups portal, men dessa hanteras då utanför synk.
  • När synken av en användare och dess grupper sker beror på kommunens SCIM-klient.

   

  Vad krävs för en integration?

  Det krävs att kommunens SCIM-klient följer EGIL SS 12000 implementationsprofil, vilket är en specifikation för en delmängd av SS 12000 som används av läromedelsleverantörer. Kommunen måste vara med i Skolfederations metadata-register för federerad SCIM.

  • EGIL SS 12000 implementationsprofil
  • Federerad SCIM

   

  Att tänka på

 • Tieto Procapita/Education

  Vad innebär en integration med Tieto Procapita/Education?

  • Elever, lärare och klasser/grupper synkas från Tieto Procapita/Education till Gleerups portal.
  • Administration av användare och grupper sker i Tieto Procapita/Education.
  • Synken av användare och grupper sker nära realtid.
  • Om en användare synkas från Tieto, men sen tidigare finns skapad i Gleerups portal (samma e-postadress) så används det gamla kontot, som uppdateras med ny information från Tieto Procapita/Education.


  Vad krävs för en integration?

  • Det krävs att kommunen/skolan använder Tieto Procapita/Education.

   

  Att tänka på

  • Integrationen inkluderar inte någon lösning för Single Sign On. För inloggning används det Gleerups-konto som skapas.
  • Tieto tar ut en mindre avgift.

   

  Tieto Procapita/Education - integration med Gleerups portal

 • itslearning

  Vad innebär en integration med itslearning?

  LTI, Learning Tools Interoperability, är en standard för SSO och delning av utbildningsresurser. Stöds bl.a. av itslearning.

  • Kursansvarig på skolan lägger till en LTI-komponent i sin kurs i itslearning och anger läromedlets ISBN.
  • Användaren loggar in i skolans LMS, klickar på ett läromedel och loggas då automatiskt in i Gleerups portal och tilldelas en licens för det aktuella läromedlet.
  • Lärare ser inte elever i Gleerups portal förrän de öppnat ett läromedel första gången.
  • Kurser i itslearning synkas över till Gleerups portal som grupper när den första användaren i en grupp kommer in i Gleerups portal.

   

  Vad krävs för en integration?

  För en LTI-integration krävs ett konto mot itslearning eller en annan plattform med LTI-verktyg. Gleerups har stöd för en eller flera organisationer.

  itslearning - integration med Gleerups portal

  itslearning - lärarinstruktion

Vill du veta mer om hur du kan integrera din skolas IT-system med Gleerups digitala läromedel?

Kontakta Hans Ekdahl, projektledare för digitala medier:
hans.ekdahl@gleerups.se 

Även om din skola inte är redo för en fullständig integrationslösning så finns det många möjligheter att skapa en gemensam lärmiljö och förenklad inloggning med Gleerups digitala läromedel.  Mer om gemensam lärmiljö

 Gleerups digitala läromedel och Microsoft Teams

Upptäck alla fördelar

Har din skola Microsoft Teams och Gleerups digitala läromedel? Grattis – nu skapar vi gemensamt ännu fler fördelar för dig och din skola. 

* Gleerups tar inte ut någon kostnad för följande integrationer: Skolsynk för Google, Skolsynk för MS Teams, LTI (itslearning), EGIL, Tieto Procapita/Education, Skolfederation/SAML 2.0