Integration med
skolans övriga system

Med Gleerups digitala läromedel har din skola möjlighet till integration med skolans befintliga IT-system. Vi hjälper dig att skapa en sammanhängande digital lärmiljö där dina digitala läromedel är lätta att nå och möjligheter till smarta arbetsformer uppstår. 

Med Gleerups digitala läromedel har din skola möjlighet till integration med skolans befintliga IT-system

Flera möjligheter för integration

Vill du koppla ihop skolans lärplattform och administrativa system direkt med Gleerups digitala läromedel? Gleerups erbjuder olika möjligheter för integration. Nedan hittar du information om integrationer mellan Gleerups digitala läromedel och itslearning, Skolsynk för Google, EGIL, Wizkids och Skolfederation.

 Med en integration blir skoldata som elever, lärare, klasser/grupper tillgängliga i Gleerups portal. Dessutom blir det mindre att hantera när det bara är ett system att administrera.
 

 • itslearning

  Vad innebär en integration med itslearning?

  LTI, Learning Tools Interoperability, är en standard för SSO och delning av utbildningsresurser. Stöds bl.a. av itslearning.

  • Kursansvarig på skolan lägger till en LTI-komponent i sin kurs i itslearning och anger läromedlets ISBN.
  • Användaren loggar in i skolans LMS, klickar på ett läromedel och loggas då automatiskt in i Gleerups portal och tilldelas en licens för det aktuella läromedlet.
  • Lärare ser inte elever i Gleerups portal förrän de öppnat ett läromedel första gången.
  • Kurser i itslearning synkas över till Gleerups portal som grupper när den första användaren i en grupp kommer in i Gleerups portal.

   

  Vad krävs för en integration?

  För en LTI-integration krävs ett konto mot itslearning eller en annan plattform med LTI-verktyg. Gleerups har stöd för en eller flera organisationer.

  Innehållet som pdf

 • Skolsynk för Google

  Vad innebär en integration med Skolsynk för Google?

  • Elever loggar förslagsvis in i Gleerups portal med sitt Google-konto.
  • Elever, lärare och klasser/grupper synkas från Google OU och Groups till Gleerups portal.
  • Administration av användarkonton och lösenord sker i Google administratörskonsol.
  • Administration av grupper sker i Google administratörskonsol.
   Man kan skapa klasser/grupper i Gleerups portal, men dessa hanteras då utanför synk.
  • Synken av användare sker i realtid, grupper sker minst en gång per dygn.
  • Om en användare synkas från G Suite, men sen tidigare finns skapad i Gleerups portal (samma e-postadress) så används det gamla kontot, som uppdateras med ny information från G Suite.
  • Kopplingen mellan lärare och grupper hanteras inte av Skolsynk, så lärare får själva lägga till sig i rätt grupper i Gleerupsportal.

   

  Vad krävs för en integration?

  Det krävs att kommunen/skolan använder G Suite och har elever, lärare och grupper i Google administratörskonsol på ett sätt så att det i Skolsynk-appen går att konfigurera hur det hämtas ut från organisationsenheter och Google Groups.

  • Det krävs att du är inloggad i Google administratörskonsol med full access.
  • Installera appen från G Suite Marketplace:
   https://gsuite.google.com/marketplace/app/skolsynk/621373563111


  Att tänka på

  • Vid läsårsstart, eller när du av någon anledning behöver göra stora förändringar iorganisationen, kan du pausa synken under förändringarna för att sedan göra en ny provisionering.


  Innehållet som pdf

 • EGIL

  Vad innebär en integration med EGIL SS 12000 implementationsprofil?

  • Elever, lärare och klasser/grupper synkas från lärplattformen till Gleerups portal.
  • Administration av användarkonton och lösenord sker i lärplattformen.
  • Administration av grupper sker i lärplattformen.
   Man kan skapa klasser/grupper i Gleerups portal, men dessa hanteras då utanför synk.
  • När synken av en användare och dess grupper sker beror på kommunens SCIM-klient.

   

  Vad krävs för en integration?

  Det krävs att kommunens SCIM-klient följer EGIL SS 12000 implementationsprofil, vilket är en specifikation för en delmängd av SS 12000 som används av läromedelsleverantörer. Kommunen måste vara med i Skolfederations metadata-register för federerad SCIM.

  • EGIL SS 12000 implementationsprofil
  • Federerad SCIM

   

  Att tänka på

  • En kontosynks-integration med SCIM och SS 12000 inkluderar ingen lösning för Single Sign On (SSO). Om det önskas, får man lösa det på annat sätt.
    

  Innehållet som pdf

 • Wizkids

  Vad innebär en integration med Wizkids?

  • Autentisering sker via Wizkids portal och Google Sign-In.
  • Elever, lärare och klasser/grupper synkas från Edulife till Gleerups portal.
  • Administration av användarkonton och lösenord sker i Google Admin.
  • Administration av grupper sker i Google Admin.
   Man kan skapa klasser/grupper i Gleerups portal, men dessa hanteras då utanför synk.
  • Synken från Wizkids till Gleerups portal sker en gång per dygn, så förändringar syns inte omedelbart.

   

  Vad krävs för en integration?

  Google agerar Identity Provider (IdP) och Gleerups portal agerar Service Provider (SP).

  • Kommunen/skolan måste använda sig av Wizkids.
  • Wizkids kontrollerar om det är möjligt att integrera kommunen/skolan.
  • Wizkids och Gleerups sätter upp integrationen.
  • Kommunen/skolan behöver inte vidta några ytterligare åtgärder än de som krävdes för att integrera med Wizkids.

   

  Innehållet som pdf

 • Skolfederation

  Vad innebär en integration med Skolfederation?

  • Autentisering sker genom att klicka på knappen “Skolfederation” på inloggningssidan för Gleerups portal. Därefter väljer man sin kommun/skola och loggar in.
  • Elever, lärare och klasser/grupper synkas från lärplattformen till Gleerups portal.
  • Administration av användarkonton och lösenord sker i lärplattformen.
  • Administration av grupper sker i lärplattformen.
   Man kan skapa klasser/grupper i Gleerups portal, men dessa hanteras då utanför synk.
  • Synken av en användare och dess grupper sker när en användare loggar in.

   

  Vad krävs för en integration?

  Det krävs att kommunens lärplattform agerar Identity Provider (IdP) och Gleerups portal agerar Service Provider (SP).

  • Kommunen måste ha en uppsatt och fungerande SAML 2.0 IdP och kunna skicka ut metadata till SP eller ha metadatan i Skolfederationens metakatalog.
  • Inloggnings-ticket måste innehålla de obligatoriska attributen.

   

  Att tänka på

  • Användardata synkas till Gleerups portal när användaren loggar in, vilket innebär:
   - Användaren finns inte i Gleerups portal förrän användaren loggat in första gången.
   - Klass/grupp finns inte i Gleerups portal förrän den första gruppmedlemmen loggat in första gången.
   - Användare raderas inte från Gleerups portal när de raderas i lärplattformen.
    
  • Vill man länka från lärplattformen till artiklar i Gleerups portal med Single Sign On (SSO) så måste man lägga till en parameter, ?saml=kommunnamn, efter länken.
   Exempel:
   https://gleerupsportal.se?saml=sundsvall
   https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/6cd1f094-eb03-4410-ac78-da3c6c6137f3?saml=sundsvall

   

  Innehållet som pdf

Enkel inloggning

Vill du förenkla din lösenordshantering? Lärare och elever kan själva skapa en koppling till Gleerups digitala läromedel från sina konton hos Google, Facebook eller Office 365. Det går även att logga in via Skolfederation genom en enkel knapptryckning. En smidig lösning för att slippa krångel med flera lösenord.

 

Enkel inloggning med befintligt konto hos Google, Office 365, Facebook eller Skolfederation

Vill du veta mer om hur du kan integrera din skolas IT-system med Gleerups digitala läromedel?

Kontakta Hans Ekdahl, projektledare för digitala medier:
hans.ekdahl@gleerups.se 
040-20 98 13 

SKOLANS DIGITALISERING

Integration förenklar för elever och lärare

På Solna gymnasium arbetar man systematiskt med digitalisering för att förbättra elevernas studieresultat. Skolan arbetar i lärportalen itslearning och erbjuder elever och lärare digitala läromedel i de flesta kurserna. Nu har man också skapat en sammanhängande digital lärmiljö genom integration mellan lärportal och digitala läromedel.