Integration med skolans övriga system

När ni väljer Gleerups digitala läromedel i alla ämnen erbjuder vi kostnadsfri integration* med skolans befintliga IT-system. Vi hjälper er att skapa en sammanhängande digital lärmiljö där de digitala läromedlen är lätta att nå och möjligheter till smarta arbetsformer uppstår. Gleerups är dessutom ackrediterad partner både till Google och Microsoft. 

Många fördelar med en integration

 • Gleerups digitala läromedel blir en naturlig del i ert digitala ekosystem
 • Skoldata som elever, lärare, klasser/grupper blir automatiskt tillgängliga i Gleerups portal
 • Endast ett system att uppdatera
 • Kvalitetssäkrad användardata – alltid synkad och uppdaterad
 • Enklare användande – läraren kan fokusera på det pedagogiska uppdraget 
 • Skapar en helhet för användaren – underlättar för eleven i det dagliga användandet

Flera alternativ för integration 

Många skolor väljer idag en integration med Skolsynk för Google eller Skolsynk för Microsoft. Skolsynk underlättar skolans digitalisering och ger lärare och elever enkel och smidig tillgång till digitala läromedel. 
Läs mer om fördelarna med Skolsynk här 

Nedan hittar du praktisk information om Skolsynk och ytterligare integrationer som Gleerups erbjuder:

 • Skolfederation/SAML 2.0

  Vad innebär en integration med Skolfederation?

  • Användarna loggar in via skolhuvudmannens inloggningstjänst.
   - Skolfederations-knapp på Gleerups inloggningssida
   - SSO-länk: https://gleerupsportal.se/samlAuth.php?saml=[unikt namn]
    
  • Administration av användare och grupper sker i skolhuvudmannens register.
   - Synken av en användare och dess grupper sker när användaren loggar in
   - Om en användare sen tidigare finns skapad i Gleerups portal (samma e-postadress) så används det gamla kontot, som - uppdateras med ny information från skolhuvudmannens register
    
  • Tilldelning av licenser sker i Gleerups portal där lärare lägger licenser på användare eller grupper.
    

  Vad krävs för en integration?

  • Det krävs att kommunens inloggningstjänst agerar Identity Provider (IdP) och Gleerups portal agerar Service Provider (SP).
  • Kommunen måste ha en fungerande SAML 2.0 IdP och kunna skicka ut metadata till SP eller ha metadatan i Skolfederationens metakatalog.
  • Uppgifterna om användaren ska innehålla Gleerups obligatoriska attribut och endast dessa (se https://skolfederation.se).


  Att tänka på

  • Om användaren redan har ett befintligt konto i Gleerups portal kommer ett nytt konto skapas om inte kontots e-postadress stämmer överens med den e-postadress som kommer från Skolfederation och användaren “förlorar” då sin historik som t.ex. övningsresultat. Vill man behålla sitt befintliga konto måste man byta sin e-postadress i Gleerups portal innan man loggar in med Skolfederation första gången.
    
  • Användardata synkas till Gleerups portal när användaren loggar in, vilket innebär:
   - Användaren finns inte i Gleerups portal förrän användaren loggat in första gången
   - Klass/grupp finns inte i Gleerups portal förrän den första gruppmedlemmen loggat in första gången
   - Användare raderas inte från Gleerups portal när de raderas i skolhuvudmannens register. Detta gör att många skolor rensar sin data inför skolstart. Ett bra sätt kan vara att radera alla synkade grupper under sommaren och sen tilldela licenser på de nya grupper som skapas upp när användarna loggar in igen.

  Gleerups integration - Skolfederation SAML 2.0.pdf

 • EGIL SS 12000:2018

  Vad innebär en integration med implementationsprofilen EGIL SS 12000:2018?

  • Användarna loggar in via skolhuvudmannens inloggningstjänst (med Skolfederation)
   - Skolfederations-knapp på Gleerups inloggningssida
   - SSO-länk: https://gleerupsportal.se/samlAuth.php?saml=[unikt namn]
    
  • Administration av användare och grupper sker i skolhuvudmannens register.
   - Elever, lärare och klasser/grupper synkas från skolhuvudmannens register till Gleerups portal
   - Om en användare sen tidigare finns skapad i Gleerups portal (samma e-postadress) så används det gamla kontot, som uppdateras med ny information från skolhuvudmannens register
    
  • Tilldelning av licenser sker i Gleerups portal där lärare lägger licenser på användare eller grupper.
    

  Vad krävs för en integration?

  • Skolhuvudmannens SCIM-klient följer EGILs implementationsprofil av SS 12000:2018, vilket är en specifikation för en delmängd av SS 12000:2018 som används av läromedelsleverantörer.
  • Kommunen måste vara med i Skolfederations metadata-register för federerad SCIM.


  Att tänka på

  • Sambruk erbjuder en SCIM-klient (EGIL-klienten) för sina medlemmar.
  • Hur ofta data synkas bestäms av den SCIM-klient man kör.
  • SSO löses med Skolfederation där vi slår av själva synken.

  Gleerups integration - SS 12000.pdf

 • Skolsynk för Google

  Vad innebär en integration med Skolsynk för Google?

  • Användarna loggar in med sina Google-konton.
   - Google-knapp på Gleerups inloggningssida
   - SSO-länk: https://gleerupsportal.se?idp=google
    
  • Administration av användare och grupper sker i Google Admin eller bakomliggande register.
   - Elever, lärare och klasser/grupper synkas från Google organisationsenheter och grupper, via Skolsynk, till Gleerups portal
   - Om en användare sen tidigare finns skapad i Gleerups portal (samma e-postadress) så används det gamla kontot, som uppdateras med ny information från Google
    
  • Tilldelning av licenser sker i Gleerups portal där lärare lägger licenser på användare eller grupper.
    

  Vad krävs för en integration?

  • Det krävs att kommunen/skolan använder G Suite och har användare i Google organisationsenheter och Google grupper på ett sätt så att det i Skolsynk-appen går att filtrera ut användarnas skolenhet och roll (lärare/elev).
  • Det krävs att du är inloggad i Google administratörskonsol med full access för att installera och öppna appen Skolsynk för Google.
  • Installera appen från G Suite Marketplace:
   https://gsuite.google.com/marketplace/app/skolsynk/621373563111
    

  Att tänka på

  • Om befintliga konton i Gleerups portal har annan e-postadress än de som kommer från synken så kommer det skapas nya konton och användarna förlorar den information som fanns på det gamla kontot. Vid behov ska man alltså byta e-postadresser i Gleerups portal innan man startar synken.
  • Om du av någon anledning behöver göra förändringar i Google-organisationen, kan du pausa synken under förändringarna för att sedan justera filterna och starta synken på nytt.
  • Ibland finns det bakomliggande synkar som tar tid, men när data är uppdaterad i Google så synkas omedelbart förändringar till Gleerups portal. Har man filtrerat på grupper så synkas inte alltid data omedelbart och därför sker en extra totalsynk en gång per dygn.
  • Kopplingen mellan lärare och grupper hanteras inte av Skolsynk, så en lärare får själv lägga till sig i rätt grupper i Gleerups portal.

  Gleerups integration - Skolsynk för Google.pdf

 • Skolsynk för Microsoft

  Vad innebär en integration med Skolsynk för Microsoft?

  • Användarna loggar in med sina Microsoft-konton.
   - Microsoft-knapp på Gleerups inloggningssida
   - SSO-länk: https://gleerupsportal.se?idp=microsoft
    
  • Administration av användare och grupper sker i Microsoft 365-administration eller bakomliggande register.
   - Elever, lärare och klasser/grupper synkas från MS SDS (School Data Sync), via Skolsynk till Gleerups portal.
   - Om en användare sen tidigare finns skapad i Gleerups portal (samma e-postadress) så används det gamla kontot, som uppdateras med ny information från MS SDS.
    
  • Tilldelning av licenser sker i Gleerups portal där lärare lägger licenser på användare eller grupper.


  Vad krävs för en integration?

  Det krävs att kommunen/skolan använder Microsoft Teams.

  • Det måste finnas en synkronisering med Microsoft School Data Sync (SDS)
   Ni kan kontakta order@eventful.se om ni vill ha hjälp med att sätta upp MS SDS, men Eventful tar ut en kostnad för detta i så fall.
  • Synken kan endast ta med grupper som finns med i MS SDS
  • Man måste ha ett Microsoft-konto med fullständiga rättigheter i domänen för att komma åt applikationen Skolsynk för Microsoft: https://microsoft.skolsynk.se


  Att tänka på

  • Om befintliga konton i Gleerups portal har annan e-postadress än de som kommer från synken så kommer det skapas nya konton och användarna förlorar den information som fanns på det gamla kontot. Vid behov ska man alltså byta e-postadresser i Gleerups portal innan man startar synken.
  • Ofta finns väldigt många grupper i MS SDS och därför rekommenderar vi starkt att man först synkar till testmiljön för att där kontrollera vilka grupper som synkas över.
  • Ofta finns det bakomliggande synkar som tar tid, men när data är uppdaterad i MS SDS så tar det ca en timme tills data är uppdaterad i Gleerups portal.

  Gleerups integration - Skolsynk för Microsoft.pdf

 • Skolon

  Vad innebär en integration med Skolon?

  • Användarna loggar in via Skolon
   - Logga in i Skolon och via verktygen gå till Gleerups portal
   - Skolon-knapp på Gleerups inloggningssida
   - SSO-länk: https://gleerupsportal.se?idp=skolon
  • Administration av användare och grupper sker i Skolon
   - Elever, lärare och klasser/grupper synkas från Skolon till Gleerups portal
   - Synken av användare och grupper sker med upp till fem minuters fördröjning
   - Om en användare synkas från Skolon, men sen tidigare finns skapad i Gleerups portal (samma e-postadress) så används det gamla kontot, som uppdateras med ny information från Skolon.
   - Det går att skapa grupper manuellt i Gleerups utöver de grupper som synkas från Skolon
    
  • Tilldelning av licenser sker i Skolon
   - Användare finns inte i Gleerups om de inte tilldelats en licens från Gleerups i
   Skolon
   - Det kan dröja upp till fem minuter innan en användare som i Skolon tilldelats ett läromedel kommer åt det i Gleerups
    
  • Prova gratis-licenser hanteras i Skolon

  Vad krävs för en integration?

  • Det krävs att kommunen/skolan använder Skolon
  • Skols-/organisationsadministratör gör en licensförfrågan i Skolon

  Att tänka på

  Gleerups integration - Skolon.pdf

 • LTI

  LTI, Learning Tools Interoperability, är en standard för SSO och delning av utbildningsresurser. LTI stöds bl.a. av itslearning.

  Vad innebär en integration med LTI?

  • Kursansvarig på skolan lägger till en LTI-komponent i sin kurs i itslearning och anger läromedlets ISBN.
  • Användaren loggar in i skolans LMS, går in på kurs, klickar på ett läromedel och loggas då automatiskt in i Gleerups portal och tilldelas en licens för det aktuella läromedlet.

  Vad krävs för en integration?

  • För en LTI-integration krävs ett konto mot itslearning eller en annan plattform med LTI-verktyg.
  • Gleerups måste sätta upp en mappning från skolans id i lärplattformen till skolans id i Gleerups.
  • Gleerups har stöd för en eller flera organisationer.
    

  Att tänka på

  • Lärare ser inte elever i Gleerups portal förrän de öppnat ett läromedel första gången.
  • Kurser i itslearning synkas över till Gleerups portal som grupper när den första användaren i en grupp kommer in i Gleerups portal.

  Gleerups integration - LTI.pdf

  itslearning - lärarinstruktion

Vill du veta mer om hur du kan integrera din skolas IT-system med Gleerups digitala läromedel?

Kontakta Hans Ekdahl, projektledare för digitala medier:
hans.ekdahl@gleerups.se 

Även om din skola inte är redo för en fullständig integrationslösning så finns det många möjligheter att skapa en gemensam lärmiljö och förenklad inloggning med Gleerups digitala läromedel.  Mer om gemensam lärmiljö

 Gleerups digitala läromedel och Microsoft Teams

Upptäck alla fördelar

Har din skola Microsoft Teams och Gleerups digitala läromedel? Grattis – nu skapar vi gemensamt ännu fler fördelar för dig och din skola. 

* Gleerups tar inte ut någon kostnad för följande integrationer: Skolsynk för Google, Skolsynk för MS Teams, LTI (itslearning), EGIL, Tieto Procapita/Education, Skolfederation/SAML 2.0