Måste hela skolan vara med som pilotskola eller kan jag som enskild lärare vara med själv?

Ett ämneslag eller hela skolan deltar i pilotprojektet.