Pilotskolor | Gleerups

Gleerups pilotskolor

Hör av dig till Lotta Persson som är vår kontaktperson för pilotskolor:
lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02

Hör av dig till Lotta Persson som är vår kontaktperson för pilotskolor på mejl
lotta.persson@gleerups.se eller telefon 040-20 98 02.Hör av dig till Lotta Persson som är vår kontaktperson för pilotskolor:
 
lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02Hör av dig till Lotta Persson som är vår kontaktperson för pilotskolor:
 
lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02

Som pilot åtar du dig att aktivt använda och utvärdera de tryckta läromedel eller digitala lärverktyg som Gleerups tillhandahåller under ett läsår. Du ska lämna löpande feedback, svara på enkäter samt delta i fokusgrupper och pilotdagar.

Gleerups tillhandahåller de läromedel du är med och utvärderar och utvecklar under ett läsår. Vi hjälper dig att komma igång med projektet och under hela perioden finns vi här för att hjälpa dig. Under pilottiden håller vi en löpande dialog med dig och din skola i olika former som mejl, aktiviteter i Gleerups Dela, fokusgrupper, pilotdagar mm. Utöver att träffa oss kommer du att få möjlighet till dialog och utbyte av erfarenheter med andra piloter runt om i landet.