Vad är Gleerups åtaganden gentemot mig?

Gleerups tillhandahåller de läromedel du är med och utvärderar och utvecklar under ett läsår. Vi hjälper dig att komma igång med projektet och under hela perioden finns vi här för att hjälpa dig. Under pilottiden håller vi en löpande dialog med dig och din skola i olika former som mejl, fokusgrupper, pilotdagar mm. Utöver att träffa oss kommer du att få möjlighet till dialog och utbyte av erfarenheter med andra pilotskolor runt om i landet.