Vad är våra åtaganden som pilotskola?

Som pilotskola åtar ni er att aktivt använda och utvärdera digitala läromedel som Gleerups tillhandahåller under ett läsår. Du ska lämna löpande feedback, svara på enkäter samt delta i fokusgrupper och pilotdagar.