Kan jag prova digitala läromedel från Gleerups gratis?

Du som är lärare eller har annan roll på en skola kan prova digitala läromedel från Gleerups kostnadsfritt i 30 dagar. När du fyllt i dina uppgifter får du direkt tillgång till elevversionen. När vi verifierat att du arbetar på angiven skola kommer ditt testkonto att uppgraderas till lärarversionen med full funktionalitet. Kan vi inte verifiera att du är lärare kommer ditt testkonto att avslutas.
Prova gratis här >

Är ni fler lärare på skolan som vill prova Gleerups digitala läromedel tillsammans med elever under en längre testperiod?
Be i så fall din skolledare eller läromedelsansvarige att kontakta oss >