Jag har fått en defekt vara, hur gör jag?

Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, anmäla skadan till transportföretaget. Om kolli saknas, skall detta anges på fraktsedeln, innan kvittens sker.

Observera: Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till Gleerups, dock ska skadorna dokumenteras i form av digitala bilder som ska kunna levereras till Gleerups vid behov. Om leveransen i något annat avseende är felaktig, ska anmälan göras snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen, till Gleerups support, telefon 040-20 98 10. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Gleerups support, som även ger besked om hur återsändandet ska ske. Fraktkostnaden för sådant återsändande betalas av Gleerups Utbildning AB.