Jag vill gärna få ett provexemplar av ett läromedel, hur gör jag för att få det?

Till många av Gleerups läromedel hittar du ett digitalt smakprov på gleerups.se. Du hittar det på produktens sida vid omslagsbilden under "Smakprov". För utvalda böcker kan du beställa provexemplar till din skola. Beställ här