Användning och funktionalitet - Elev

 • Vem kan handla hos Gleerups?

  Gleerups säljer produkter till skolor, företag och organisationer. Om du är privatperson hänvisar vi dig till någon av våra återförsäljare. 

 • Hur kan jag som privatperson köpa Gleerups digitala läromedel?

  Du kan köpa Gleerups digitala läromedel via elaromedel.sedigibok.se eller ordochbok.se

 • Var loggar jag in för att komma åt Gleerups digitala läromedel?

  För att nå dina digitala läromedel, logga in in på gleerupsportal.se. Här kan du också registrera dig och ditt licens-ID om du inte har ett användarkonto sedan tidigare. 

 • Hur gör jag om jag glömt mitt lösenord? 

  Har du glömt ditt lösenord, välj "Glömt lösenord?" på gleerupsportal.se. Fyll i e-postadress så skickas en länk för att återställa lösenordet. Länken är giltig i 7 dagar. 

 • Hur gör jag om länken för att skapa lösenord inte längre är giltig?

  Länken för att skapa lösenord är giltig 7 dagar efter att du fått den i mejl. Om  det gått mer än 7 dagar och länken inte längre är giltig, gå in på gleerupsportal.se och beställ en ny länk genom att klicka på “Glömt lösenord?”

 • Hur kommer jag enklast igång med Gleerups digitala läromedel?

  Vi har samlat stöd och hjälp till dig som elev och dina föräldrar för att snabbt komma igång med digitala läromedel. Titta på instruktionsfilmer och ta hjälp av vanliga frågor och svar. 

  Snabbguiden om Gleerups digitala läromedel för föräldrar finns på svenska, engelska, arabiska och ukrainska.

  Hjälp till elever och föräldrar

 • Kan jag få texten uppläst? 

  Med talsyntesen i Gleerups digitala läromedel kan du få du innehållet uppläst med medföljning i texten för att ännu lättare hänga med i det som läses upp. 

  Du kan även lyssna på de flesta av Gleerups digitala läromedel med inläst tal. (Tjänsten kräver att skolan har licens hos ILT Inläsningstjänst.) 

  Klicka på symbolen för "Lyssna" och välja mellan "Inläst text" eller "Talsyntes".

  Läshastigheten går att reglera utifrån önskemål och behov.

  Talsyntes
 • Kan jag ändra läsinställningar?

  I Gleerups digitala läromedel kan du ställa in textstorlek, bakgrundsfärg och typsnitt utifrån egna behov. Ett av typsnitten är särskilt avsett för dyslektiker, två av bakgrundsfärgerna är speciellt framtagna för synskadade. 

  Gå till verktyg i menyn, välj läsinställningar. 

  Läsinställningar
 • Hur markerar och kommenterar jag i Gleerups digitala läromedel?

  Med markerafunktionen kan du markera nyckelord och viktiga begrepp och lägga till egna förklaringar och kommentarer. Se filmen hur du markerar och kommenterar i Gleerups digitala läromedel.

 • Kan jag få svåra ord förklarade i Gleerups digitala läromedel?

  Du kan markera valfritt ord och få en ordförklaring direkt i läromedlet. Markera det ord du vill få förklarat. Klicka på ordbok. Förklaringen visas direkt på sidan.  

  Du kan även lyssna på förklaringen med talsyntes.

 • Kan jag översätta det digitala läromedlet till andra språk? 

  Du kan översätta texten direkt i dina digitala läromedel genom översättningsfunktionen. Markera texten du vill översätta. Klicka på översätt. Välj språk från listan som du vill översätta till.  

  Du kan även lyssna på översättningen med talsyntes på respektive språk. 

  I webbläsaren Google Chrome är Google translate inbyggt. Med Google translate kan du översätta hela eller utvalda delar av ditt digitala läromedel till ett annat språk. 

  Högerklicka på avsnittet du vill översätta. Välj “Översätt till svenska”. Klicka på “Alternativ” och välj “Ändra språk”. Välj önskat språk. 

 • Finns det stöd för elever med annat modersmål än svenska i digitala läromedel?

  I flera av Gleerups digitala läromedel ingår guider på modersmål på arabiska, somaliska och dari. Det är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet. Du aktiverar guider på modersmål direkt i ditt digitala läromedel. För att denna funktion ska vara tillgänglig måste din skola ha avtal via ILT (Inläsningstjänst).

  Läs mer om guide på modersmål

 • Kan jag spara ned det digitala läromedlet så att jag kan använda det när jag inte är online?

  Du kan vid behov ladda ner en offline-version av önskat avsnitt i det digitala läromedlet. Det är en förenklad variant, som endast innehåller text och bild, ett avsnitt i taget. Gå till verktyg i menyn, välj läsinställningar och ladda ner offlineversionen.

 • Hur ser jag mina resultat för de övningar jag har gjort?

  Resultaten för uppgifter du gjort i varje läromedel ser du direkt i ditt digitala läromedel under “Resultat" i toppmenyn. 

  Du kan också gå till “Mina läromedel” i menyn och gå in under “Mina resultat”. Välj det läromedel som du vill se resultatet för. Du får då upp alla de uppgifter som finns i läromedlet. 

 • Fungerar Gleerups digitala läromedel även på surfplattor och mobiler?

  Gleerups digitala läromedel är plattformsoberoende och fungerar på PC, Mac, Chromebooks, surfplattor och mobiler. Information om tekniska krav hittar du här
   

 • Mitt läromedel laggar och hänger sig, vad är det för fel?

  Börja med att rensa din webbläsare på cookies och historik. Så rensar du cookies och webbhistorik

 • Varför blir det stor bokstav i iPaden när jag fyller i en interaktiv övning?

  Om det alltid blir stor bokstav när du fyller i en övning är din iPad inställd så att det automatiskt blir stor bokstav i början av texten i ett skrivfält. För att ändra denna inställning, klicka på Inställningar - Allmänt - Tangentbord - Automatiska versaler.

 • Finns Gleerups digitala läromedel som app?  

  Gleerups digitala läromedel finns inte som app i App Store eller i Google Play Butik, men genom att skapa en genväg fungerar Gleerups digitala läromedel som en webbapp i din mobil eller surfplatta. Så här skapar du en genväg:

  För iPhone/iPad: Logga in på gleerupsportal.se via webbläsaren/Safari. Klicka på symbolen i mitten med en kvadrat och en pil. Välj lägg till på hemskärmen. 

  För Android: Logga in på sidan gleerupsportal.se via Chrome. Fäll ut menyn bredvid adressfältet. Välj lägg till på startskärmen. 

 • Hur länge finns en registrerad elev kvar i systemet?

  Registrerade elever finns kvar i systemet till den tas bort eller om eleven inte loggat in på 12 månader, inaktiveras kontot automatiskt. 

 • Är Gleerups läromedel en trovärdig källa?

  Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att skilja på kunskap, fakta, reklam eller lögn. Källkritik hjälper oss att avgöra vad som är trovärdigt. 

  Med Gleerups läromedel har du tillgång till strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Gleerups läromedelsförfattare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Vare sig du använder en tryckt lärobok eller ett digitalt läromedel från Gleerups, så kan du därför känna dig trygg med att det är en trovärdig och tillförlitlig källa.

  Vad gäller sakinnehåll i Gleerups läromedel är det mesta allmän kunskap eller lätt att verifiera genom uppslagsverk eller via sökningar på nätet. Läromedel innehåller sällan uppgifter som inte är välkända för läraren eller andra  personer med intresse för respektive ämne. Därför finns oftast ingen angiven källa för sakinnehåll. När det gäller uppgifter som inte är enkla att belägga eller hitta vidare uppgifter om eller om det gäller innehåll som som är omtvistat eller i någon mening kontroversiellt redovisas källan.

 • Hur skriver jag en källhänvisning från Gleerups läromedel?

  Här visar vi exempel på hur det kan se ut när man hänvisar till ett tryckt läromedel eller ett digitalt läromedel i en källförteckning: 

  Tryckt bok
  Författare (utgivningsår). Titel. Utgivningsort: förlag.

  Exempel:
  Friborg, Christina, Holmlin-Nilsson, Anna, Isaksson, Henrik, Linder, Monika
  (2014). Utkik 7–9 Samhällskunskap. Malmö: Gleerups.  

  Digitalt läromedel 
  Författare. Titel. Utgivningsort: förlag. Avsnittets URL [datum när du hämtade/läste
  läromedlet]

  Exempel: 
  Nilsson, Erik, Olofsson, Hans, Uppström, Rolf. Gleerups historia 7–9. Malmö:
  Gleerups. https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/7fb2ecdb-5cab-
  4810-ba95-c34c38ed513f [Hämtad 2020-02-18]