Lärare | Gleerups

Om digitala läromedel - lärare

I ditt digitala läromedel kan du när du skapar en anteckning också bifoga en fil, antingen direkt från din dator eller från lärarhandledningen. Om du är lärare för en grupp/klass kan du också dela anteckningen med tillhörande dokument till en enskild elev eller till en hel klass. Du kan också dela dokument med andra lärare på din skola om ni skapar en grupp för er lärare.

Du får skriva ut max 15 sidor ur ett digitalt läromedel och bara om eleven har en giltig licens för just det läromedlet. Kopieringsavtalet (BONUS-avtalet) gäller ej för digitala läromedel.


För lärarhandledningsdelarna av digitala läromedel gäller speciella regler som framgår i respektive läromedel Som lärare får du förstås skriva ut och kopiera det som är avsett som övningsmaterial för elever.

Det är bara lärare som kan ladda upp filer. Varje fil får vara max 20 MB. Ditt totala uppladdningsutrymme är 500 MB. Du kan ladda upp de vanligaste dokumentfilerna.


Följande filtyper går att ladda upp:

 • gif
 • jpeg
 • jpg
 • png
 • pdf
 • ppt
 • pptx
 • docx
 • doc
 • xlsx
 • xls
 • zip
 • mp4
 • mp3
 • key
 • ggb
 • notebook
 • one
 • pages
 • odt
 • ods
 • odp
 • ppsx


För att ladda upp filer i andra format krävs det att du packar dem i ZIP-formatet innan du kan ladda upp filen.

 

Om  du vill dela dokument med dina lärarkollegor som arbetar med samma interaktiva läromedel kan det göras förutsatt att ni är medlemmar i samma grupp. Ni kan på skolan välja att skapa en egen grupp /klass som bara innehåller lärare, t.ex. mattelärare. Då blir det enkelt att, när du skapar en anteckning, bifoga en fil och dela med dina kollegor. 

Om jag är lärare på mer än en skola, kan jag använda samma inloggning?
Ja! Är har din skola en integration med Gleerups så är du automatiskt lärare på alla skolorna du tillhör. Är ni inte det, kontakta Gleerups support så hjälper vi dig.
När du är inloggad kan du under Användare och Läromedel, oavsett vilken del du är inne på, välja vilken skola du ska tillhöra i den blå listen i höger sida.
Ja! Har din skola en integration med Gleerups så är du automatiskt lärare på alla skolorna du tillhör. Har ni inte det, kontakta Gleerups support så hjälper vi dig. När du är inloggad kan du under Användare och Läromedel, i den blå listen till höger, välja vilken skola du ska tillhöra.