Gleerups idrott och hälsa 4-6, digitalt, elev, 12 mån

Hannes Broomé, Dan Nilsson
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups idrott och hälsa 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, uppbyggt utifrån det centrala innehållet.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Eleverna får bra förutsättningar att utveckla sin rörelseförmåga, sina kunskaper och färdigheter inom orientering, simning, livräddning och dans.  Eleverna får också kunskaper om hur de vistas ansvarsfullt och säkert i naturen och uppmuntrar till samtal och hälsa på olika sätt. 

Innehållet i Gleerups idrott och hälsa är uppdelat i tre avsnitt:
• Rörelse: Sammansatta grundformer, Lekar, spel och idrotter, Danser och rörelser till musik, Simning
• Hälsa och livsstil: Hur träning påverkar dig, Val av och samtal om fysiska aktiviteter, Förebygga skador
• Friluftsliv och utevistelse: Orientering, Fysiska aktiviteter i utemiljöer, Allemansrätten, Säkerhet vid fysisk aktivitet och utevistelser, Hantera nödsituationer vid vatten

Interaktivt och multimodalt
Avsnitten inleds med en inspirationsfilm med tillhörande diskussionsfråga eller en bild med tillhörande fråga. Pedagogiska instruktionsfilmer och filmade teorigenomgångar ger eleverna grundläggande eller djupare förståelse för innehållet i respektive avsnitt. Det finns även filmer med tips på och instruktioner till rörelser inom olika moment.

Tester och övningar
Till varje avsnitt finns interaktiva, självrättande snabbkoll-frågor. Frågorna omfattar framförallt begrepp och faktakunskaper. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten av övningarna.

Lärarstöd
Lärarmaterial med tips och förslag på lektionsplanering och bedömning, stöd för undervisningen och övningsuppgifter.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Som lärare har du stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan enkelt skapa planeringar med länkar till eget och externt material. Du kan komplettera med eget material och dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr : 51100128