Läromedel i tyska för årskurs 7–9

Gleerups tyska 6–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet.