Läromedel i tyska för årskurs 7–9

Gleerups tyska 6–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet.

Inspelad webbträff om digitala läromedel i moderna språk

Läromedelsutvecklare Monica Carlsson ger tips och inspiration kring Gleerups digitala läromedel i moderna språk. Du får även träffa lärare som använder Gleerups tyska, spanska och franska i sin undervisning.