Läromedel i tyska för årskurs 7–9

Gleerups läromedel i tyska för årskurs 7–9 är ett komplett digitalt läromedel som inför höstterminen anpassas till Lgr22.

Inspelad webbträff om digitala läromedel i moderna språk

Läromedelsutvecklare Monica Carlsson ger tips och inspiration kring Gleerups digitala läromedel i moderna språk. Du får även träffa lärare som använder Gleerups tyska, spanska och franska i sin undervisning.