Läromedel i matematik för årskurs 4-6 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för mellanstadiet.

Gleerups matematik 4–6 digitalt läromedel

Gleerups matematik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima Formula.

Tre anledningar att testa Gleerups matematik  4–6
 

Jag vill prova gratis 

Matematikportalen

Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik.

Prima Formula

Basläromedel som utvecklar förmågorna och får eleverna att upptäcka mönster och välja logiska strategier. Elevböcker med praktiska övningar och aktiviteter inför varje nytt begrepp. Lärarmaterial med reflektionsförslag och stöd för utvärdering och bedömning.

Mattegruvan 4–6

Basläromedel i matematik som har en trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. Omtyckt matteordlista som förklarar matematiska begrepp.

4-6 Matematik