Läromedel i matematik för årskurs 4-6 | Gleerups

Läromedel i matematik för årskurs 4-6

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för mellanstadiet.
Gleerups matematik 4-6, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups matematik 4-6 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups matematik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima formula.

Matematikportalen F-9, Digitalt läromedel, elevlicens 12 mån

Matematikportalen Nyhet

Succén från Danmark - nu i Sverige! Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik.

Prima Formula 4 Elevbok 2:a upplaga

Prima Formula 4-6

Basläromedel som utvecklar förmågorna och får eleverna att upptäcka mönster och välja logiska strategier. Elevböcker med praktiska övningar och aktiviteter inför varje nytt begrepp. Lärarmaterial med reflektionsförslag och stöd för utvärdering och bedömning.

Mattegruvan 4-6 Kopparspiran Grundbok A

Mattegruvan 4-6

Basläromedel i matematik som har en trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. Omtyckt matteordlista som förklarar matematiska begrepp.

4-6 Matematik