Läromedel i matematik för årskurs 4–6 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för mellanstadiet som följer kursplanen Lgr22.

Gleerups matematik 4–6 digitalt läromedel

Heltäckande digitalt läromedel utformat utifrån kursplanen. Här finns interaktiva, självrättande uppgifter till varje avsnitt, tätt återkommande måluppgifter, laborativa aktiviteter,  och filmade teorigenomgångar med textning som ger en grundläggande förståelse. I det fylliga lärarmaterialet finns extra övningar och prov.

Prima Formula

Basläromedel som utvecklar förmågorna och får eleverna att upptäcka mönster och välja logiska strategier. Elevböcker med praktiska övningar och aktiviteter inför varje nytt begrepp. Lärarmaterial med reflektionsförslag och stöd för utvärdering och bedömning.

Matematikportalen

Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik.

Mattegruvan 4–6

Basläromedel i matematik som har en trygg progression, enkla instruktioner och tydlig layout. Omtyckt matteordlista som förklarar matematiska begrepp.

Matematik