Läromedel för årskurs 4-6

Gleerups erbjuder ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för mellanstadiet. Här hittar du basläromedel men också ett stort utbud av extramaterial.

Kom snabbt igång med Gleerups digitala läromedel!

Här hittar du filmer och guider som hjälper dig på vägen

Prima svenska – årskurs 4-6

Elevnära texter och kreativa uppgifter för att du och dina elever ska kunna skapa en varierad och meningsfull svenskundervisning tillsammans.

Sparks – engelska för 4-6

Varierade texter och övningar på flera olika nivåer, kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”. 

 

Adaptiv färdighetsträning för F-9 som nivåanpassas efter varje elev. Prova Matematikportalen gratis och upptäck vilka möjligheter den ger!

Beställ cirkulationsexemplar

Gleerups erbjuder cirkulationsexemplar av ett urval av aktuella läroböcker för grundskolan.

Dags för fortbildning?

Här hittar du böcker för kompetensutveckling inom olika områden.