Läromedel för årskurs 4–6

Gleerups har ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för mellanstadiet som följer kursplanerna.  Kolla in alla nyheter, beställ provexemplar och prova gratis. 

Utforska Exploro

Aktivitetsbaserat lärande för 4-9. Tillgång till alla ämnen på ett ställe.

Svenska tillsammans

Basläromedel i svenska för 4-6 där det aktiva och gemensamma språkarbetet står i centrum.

Utkik i SO, NO och teknik 

Nya upplagor enligt Lgr22 med aktuella texter, aktiviteter, innehålls- och diskussionsfrågor.

Beställ provexemplar 

Beställ provexemplar av utvalda läromedel för mellanstadiet.

Prova digitala läromedel gratis

Prova digitala läromedel 

Prova gratis själv eller med kollegor.

Läromedelskatalog 2024

Nya katalogen F-6 

Gleerups läromedelskatalog 2024
Se den online