Läromedel för årskurs 4-6

Gleerups erbjuder ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för mellanstadiet. Här hittar du basläromedel men också ett stort utbud av extramaterial.

Beställ cirkulationsexemplar

Gleerups erbjuder cirkulationsexemplar av ett urval av aktuella elevböcker. 
 

Upptäck Gleerups digitala läromedel för mellanstadiet

  • Kompletta digitala läromedel i 15 ämnen
  • Lätt att anpassa utifrån varje elevs behov
  • Löpande utbildning, stöd och support

Programmering på schemat

Här hittar du allt du behöver för att arbeta med programmering på mellanstadiet.

 

Adaptiv färdighetsträning för F-9 som nivåanpassas efter varje elev. Prova Matematikportalen gratis och upptäck vilka möjligehter den ger!