Läromedel i SO-ämnen för årskurs 1-3

Här hittar du Gleerups läromedel i SO för lågstadiet.

 

Fokus SO för lågstadiet

Fokus SO är ett digitalt läromedel för årkurs 1–3. Här finns allt samlat för din undervisning i SO. Du behöver bara en lärarlicens där du får tillgång till allt innehåll. I Fokus SO 1–3 hittar du tydliga genomgångar, arbetshäften till eleverna och lärarstöd kopplat till alla arbetsområden.