Läromedel för teknikprogrammet

Här hittar du tryckta och digitala läromedel för gymnasieskolans teknikprogram.

Teknik 1 – ny upplaga Nyhet

Denna andra upplaga av Teknik 1 är uppdaterad till den teknik som finns i dagens samhälle genom nya texter och bilder. Här finns också nytt material om morgondagens teknik som kan inspirera till egna idéer om produktutveckling.

Energiteknik 1

I denna andra upplaga av Energiteknik 1 finns bland annat fyra nyskrivna kapitel: Transport av elenergi – vårt elnät, Småskalig energiproduktion, Lagring av energi samt Riskhantering och arbetsmiljö. Dessa kapitel har lagts till för att ge boken en ytterligare bredd och fördjupning, i ett ämne i stor förändring.

Elektronik och mikrodatorteknik

Elektronik och mikrodatorteknik är ett heltäckande digitalt läromedel som ger grundläggande kunskaper i ämnet och behandlar både analog och digital elektronik, programmering av enklare mikrodatorsystem, elektronikmonteringsarbete, elektronikscheman och symboler, beräkning av elektriska storheter, komponent- och kretsmätningar, datorsimulering m.m.