Läromedel för årskurs 7–9

Gleerups har ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för högstadiet.

Prisvärda paket!  
Upp till 25% rabatt

Fyll på klassrummet med dina favoriter och upptäck alla prisvärda läromedelspaket för 7-9.

Arkad – svenska och sva 

Nytt basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som både stöttar och utmanar eleverna i att tala, lyssna, läsa och skriva. 

MODUL Matematik

 Uppgifter på tre nivåer. Tydliga genomgångar och exempel, både som text och filmer via QR-koder, hjälper eleverna att förstå.

Utforska Exploro

Aktivitetsbaserat lärande för 4-9. Tillgång till alla ämnen på ett ställe.

Utkik – Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen 

Nya Utkik följer de nya kursplanerna i Lgr22. Här finns många nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

Sparks

Engelska för 7–9 som tänder gnistan hos varje elev!

Titano NO-ämnen och Teknik 

NO och teknik för 7–9 med miljöfrågor i fokus.  Nya Titano utifrån Lgr22 kommer våren 2022!