Läromedel för årskurs 7-9

Gleerups erbjuder ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för högstadiet. Här hittar du många nyheter och populära serier!

Digitala läromedel för 7-9

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Läs mer och prova gratis

Programmering för årskurs 7-9

Programmering på schemat

Här hittar du allt du behöver för att arbeta med programmering på högstadiet.

 Adaptiv färdighetsträning för F-9 som nivåanpassas efter varje elev. Prova Matematikportalen gratis och upptäck vilka möjligehter den ger!

Matematikportalen för årskurs F-9

Sparks engelska för 7-9

Tänd gnistan hos varje elev!

Titano - NO och teknik för årskurs 7-9

Titano för 7-9

NO och teknik med miljöfrågor i fokus

Beställ cirkulationsexemplar

Gleerups erbjuder cirkulationsexemplar av ett urval av aktuella läroböcker för grundskolan.

Dags för fortbildning?

Här hittar du böcker för kompetensutveckling inom olika områden.