Läromedel för årskurs 7-9

Gleerups erbjuder ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för högstadiet. Här hittar du många nyheter och populära serier!

Kom snabbt igång med Gleerups digitala läromedel!

Här hittar du filmer och guider som hjälper dig på vägen

Nya Utkik är här!

Innehållet i nya Utkik följer förslaget till de reviderade kursplanerna. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. 

Bläddra i nya Utkik

Sparks engelska för 7-9

Tänd gnistan hos varje elev!

Titano för 7-9

NO och teknik med miljöfrågor i fokus

 Adaptiv färdighetsträning för F-9 som nivåanpassas efter varje elev. Prova Matematikportalen gratis och upptäck vilka möjligehter den ger!

Beställ cirkulationsexemplar

Gleerups erbjuder cirkulationsexemplar av ett urval av aktuella läroböcker för grundskolan.

Dags för fortbildning?

Här hittar du böcker för kompetensutveckling inom olika områden.