Läromedel för årskurs 7-9

Gleerups erbjuder ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för högstadiet. Här hittar du många nyheter och populära serier!

Beställ cirkulationsexemplar

Gleerups erbjuder cirkulationsexemplar av ett urval av aktuella elevböcker. 

 

Digitala läromedel för 7-9

Upptäck Gleerups digitala läromedel för högstadiet

  • Kompletta digitala läromedel i 15 ämnen
  • Lätt att anpassa utifrån varje elevs behov
  • Löpande utbildning, stöd och support
Programmering för årskurs 7-9

Programmering på schemat

Här hittar du allt du behöver för att arbeta med programmering på högstadiet.

 Adaptiv färdighetsträning för F-9 som nivåanpassas efter varje elev. Prova Matematikportalen gratis och upptäck vilka möjligehter den ger!

Matematikportalen för årskurs F-9

Sparks engelska för 7-9

Tänd gnistan hos varje elev!

Titano - NO och teknik för årskurs 7-9

Titano för 7-9

NO och teknik med miljöfrågor i fokus