Läromedel för årskurs 7–9

Gleerups har ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för högstadiet som följer kursplanerna.  Kolla in alla nyheter, beställ provexemplar och prova gratis. 

Beställ provexemplar 

Här har du som är lärare på högstadiet möjlighet att beställa provexemplar av utvalda läromedel.

Prova digitala läromedel gratis

Prova digitala läromedel gratis

Prova själv eller med kollegor 

Mer läromedel för mindre

Nu finns det många prisvärda läromedelspaket för förskoleklass. Fyll på klassrummet med dina favoriter och upptäck alla nyheter!

Utkik – Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen 

Nya Utkik följer de nya kursplanerna i Lgr22. Här finns många nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

Sparks

Engelska för 7–9 som tänder gnistan hos varje elev!

Titano NO-ämnen och Teknik 

NO och teknik för 7–9 med miljöfrågor i fokus.  Nya Titano utifrån Lgr22 kommer våren 2022!