Läromedel för årskurs 7–9

Gleerups har ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för högstadiet som följer kursplanerna.  Kolla in alla nyheter, beställ provexemplar och prova gratis. 

Gleerups läromedel följer kursplanerna Lgr22
Här hittar du hjälp och stöd för att komma igång med digitala läromedel

Kom snabbt igång med dina digitala läromedel

Här hittar du som användare allt stöd du behöver.

Nya Utkik utifrån nya kursplaner 

SO för 7–9. Innehållet i nya Utkik följer de nya kursplanerna i Lgr22. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. 

Sparks

Engelska för 7–9 som tänder gnistan hos varje elev!

Titano NO-ämnen och Teknik 

NO och teknik för 7–9 med miljöfrågor i fokus.  Nya Titano utifrån Lgr22 kommer våren 2022!

Matematikportalen

Adaptiv färdighetsträning för F–9 som nivåanpassas efter varje elev. Prova Matematikportalen gratis och upptäck vilka möjligheter den ger!

Beställ provexemplar 

Här har du som är lärare på högstadiet möjlighet att beställa provexemplar av utvalda läromedel.

Prova digitala läromedel gratis

Prova digitala läromedel gratis

Prova i enskilda ämnen i 30 dagar 

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Få ständig tillgång till ett aktuellt innehåll av hög kvalitet som täcker de flesta ämnen på högstadiet.