Läromedel för årskurs 7–9

Gleerups har ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för högstadiet som följer kursplanerna.  Kolla in alla nyheter, beställ provexemplar och prova gratis. 


Kom snabbt igång med dina digitala läromedel

Här hittar du som användare allt stöd du behöver.

Beställ provexemplar 

Beställ provexemplar av utvalda läromedel för högstadiet.

Prova digitala läromedel 

Prova gratis själv eller med kollegor.

Utforska Exploro

Aktivitetsbaserat lärande för 4-9. Tillgång till alla ämnen på ett ställe.

Mer läromedel för mindre

Nu finns det många prisvärda läromedelspaket för högstadiet. Fyll på klassrummet med dina favoriter och upptäck alla nyheter!

Utkik – Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen 

Nya Utkik följer de nya kursplanerna i Lgr22. Här finns många nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

Sparks

Engelska för 7–9 som tänder gnistan hos varje elev!

Titano NO-ämnen och Teknik 

NO och teknik för 7–9 med miljöfrågor i fokus.  Nya Titano utifrån Lgr22 kommer våren 2022!