Läromedel för årskurs 7–9

Gleerups har ett brett sortiment av tryckta och digitala läromedel för högstadiet som inför höstterminen anpassas till Lgr22.  Kolla in alla nyheter, beställ provexemplar och prova gratis. 

Gleerups läromedel anpassas till Lgr22

Beställ provexemplar 

Här har du som är lärare på högstadiet möjlighet att beställa provexemplar av utvalda läromedel.

Nya Utkik utifrån nya kursplaner 

SO för 7–9. Innehållet i nya Utkik följer de nya kursplanerna i Lgr22. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. 

SO för 7-9

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Få ständig tillgång till ett aktuellt innehåll av hög kvalitet som täcker de flesta ämnen på högstadiet.

Sparks

Engelska för 7–9 som tänder gnistan hos varje elev!

Titano NO-ämnen och Teknik 

NO och teknik för 7–9 med miljöfrågor i fokus.  Nya Titano utifrån Lgr22 kommer våren 2022!

Matematikportalen

Adaptiv färdighetsträning för F–9 som nivåanpassas efter varje elev. Prova Matematikportalen gratis och upptäck vilka möjligheter den ger!

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

Vi skänker 30 kronor till Rädda barnen och du missar inga nyheter inom just ditt område.