Utbildning och
stöd hela vägen

Skolans digitalisering är en genomgripande förändringsresa som kräver målmedvetenhet och helhetstänk på alla plan. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling kring digitaliseringsfrågor på alla nivåer inom skolsystemet. När ni väljer Gleerups digitala läromedel ingår ett omfattande utbildningspaket för uppstart och utveckling.

Flera utbildningar att välja på

Välj mellan olika utbildningsalternativ, från grundkurser i digitala läromedel till fördjupningskurser och djupdykningar i strategi och kompetens.
Utbildningarna är anpassade för att matcha behoven hos både lärare och skolledare och kan genomföras som föreläsningar eller mer konkreta workshops.

 

Gleerups erbjuder en rad utbildningar för att underlätta din skolas digitalisering.

Grundutbildning

  • Kom igång med Gleerups digitala läromedel

Oavsett er tidigare erfarenhet av att arbeta digitalt, så vill vi ge dig och din skola möjlighet att på ett enkelt sätt komma igång med Gleerups digitala läromedel. Ni får en tydlig genomgång av upplägg, funktionalitet, finesser och pedagogiska möjligheter.
 

  • Kom igång med administrationen av Gleerups digitala läromedel

Under den här timmen får ni en tydlig genomgång av hur Gleerups digitala läromedel administreras vad gäller elever, grupper och tilldelning av läromedel.

Fördjupning

  • Bli en certifierad superuser

Skaffa dig en fördjupad och praktiskt orienterad utbildning i de kompletta digitala läromedlens möjligheter. En genomgripande djupdykning i alla funktioner, men även fördjupningar i de större frågorna som till exempel inkludering, studieteknik, informations- och källkritik, att bygga ut läromedlet och länka samman med andra verktyg som t ex Gsuite/O365 eller det LMS ni använder.

Efter utbildningen kan du bättre stödja dina kollegor i implementeringen, svara på grundläggande frågor och vara en katalysator för ämnesutveckling och samarbete på skolan.

Strategi

  • Digitalt ledarskap för en lyckad implementering

En förändring händer inte av sig själv. Ändå glöms det självklara ofta bort - värdet av att ha en planerad strategi. Vi hjälper er att sätta alla tankar och måsten på plats i en sjustegsmodell: Förändringens många F.

Efter denna utbildning har ni med er en konkret handlingsplan och står redo att få ut mest nytta av er digitala satsning.

Kompetens

  • Digital kompetens

Skolans digitalisering kräver både helhetstänk, målmedvetenhet och ett grundläggande digitalt ekosystem. Det handlar om såväl uppkoppling, hårdvara, pedagogiskt innehåll som kompetensutveckling och ledarskap. Vilka förmågor måste man behärska för att bli en digitalt kompetent medborgare, och vad måste vi i så fall träna mer på i skolan? Det här är en inspirationsföreläsning kring centrala begrepp som digital kompetens, likvärdighet och inkludering.
 

  • Digital läsning

Att läsa och förstå digital text kräver förmågor som skiljer sig från den traditionella läsningen. Under den här workshopen går vi bland annat igenom hur en multimodal text är uppbyggd, gör en digital textanalys och resonerar kring hur man kan använda lässtrategier i en digital text. Vi genomför och utvärderar konkreta, praktiska arbetsmoment som du sedan kan ta med dig ut i klassrummet och använda tillsammans med dina elever.
 

  • Tillgänglig lärmiljö

Lästips om skolans digitalisering

Här hittar du en serie konkreta handböcker från Gleerups som ur olika synvinklar belyser skolans digitalisering.

Konkreta handböcker från Gleerups som ur olika synvinklar belyser skolans digitalisering.
Lotta Persson, processledare digital utveckling

Vill du veta mer om Gleerups olika utbildningar?

Kontakta Lotta Persson, processledare digital utveckling: 
lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02