Läromedel i svenska för årskurs 1-3

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska för lågstadiet. Läromedel som stödjer dig i arbetet med att utveckla elevernas förmågor i språket för att tänka, kommunicera och lära.


Ord & Äventyr

Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Läsebok och arbetsuppgifter i flera nivåer.