Läromedel i svenska för årskurs 1-3

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska för lågstadiet. Läromedel som stödjer dig i arbetet med att utveckla elevernas förmågor i språket för att tänka, kommunicera och lära! 

Prima svenska

Basserie i svenska med lekfulla texter och uppgifter som uppmuntrar alla barn att uttrycka sig själva både muntligt och skriftligt. I planeringsverktyget kan du bygga din egen planering och där finns också uppgifter, filmer, länkar och stöd för bedömning.

Nya Forma språket

Omtyckt serie med allt-i-ett-böcker indelade i läsa, skriva och samtala. Lärarwebbar med kreativa övningar ger ännu mer språkträning. Nya Forma Språket har ett utökat innehåll med fokus på läsning och läsförståelse.

Briljant svenska

Basmaterial i svenska där eleverna får många tillfällen att tala, lyssna, läsa, skriva och tänka i kända miljöer och situationer för att utveckla sitt språk.

Arktibus ögon Nyhet

Fantasifullt läs- och arbetsmaterial för årskurs 1. Grunden är den gemensamma högläsningen i fantasins förtrollade värld. Eleverna arbetar med uppgifter i lässtrategier, läsning och läsförståelse. 

Fånga förmågan

Fånga förmågan Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet av kunskapskraven i Lgr 11.

Lea och LoveNyhet

Svenska för årskurs 1-4 med fokus på läs- och skrivutveckling i ett meningsfullt sammanhang. Böckerna inleds med en längre berättelse, där dina elever får lära känna Lea och Love, och får därefter arbeta med olika typer av övningar kopplade till berättelsen.

Säkra språket

Nyhet Arbetsböcker för årskurs 1–6 med tematiskt innehåll där läs- och skrivförmågan tränas. Målet är att träna eleverna i att läsa och skriva så att de ska nå kunskapskraven i svenska. 

1-3 Svenska