Läromedel i svenska för årskurs 1-3

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska för lågstadiet. Läromedel som stödjer dig i arbetet med att utveckla elevernas förmågor i språket för att tänka, kommunicera och lära! 

Ord & ÄventyrNyhet

Ord & Äventyr är en ny serie för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Det är enkelt att differentiera undervisningen med läsebok och arbetsuppgifter i flera nivåer.  Utifrån berättelsen och språk-, läs-, och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer.

Läs med Majk och SamNyhet

Läs med Majk och Sam är ett lekfullt läs- och skrivmaterial för F-1. Grunden är gemensam läsning och samtal utifrån högläsningstexter. I en underfundig berättelse med humor och värme får vi följa kompisarna Majk och Sam under deras första två år i skolan. Barnen har ett stort gemensamt intresse, djur.

Hitta svaretNyhet

I Hitta svaret tränar eleverna både sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att arbeta med olika texttyper och tillhörande frågor. Svaren på frågorna går att hitta direkt i texten, mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter.  Textmängd och svårighetsgrad ökar successivt och frågeställningarna blir mer utvecklade.  Böckernas tydliga struktur gör dem lämpliga för självständigt arbete eller arbete i par.

Fånga förmåganNyhet

Fånga förmågan Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer hjälper eleverna att nå kunskapskraven.  Nya Fånga förmågan, Läsa och förstå innehåller olika texter och övningar knutna till kursplanen i svenska, NO och SO för åk 1–3. 

Forma språket

Forma språket är ett basläromedel i svenska för lågstadiet. Forma språket hjälper alla elever att nå kunskapskraven i årskurs 3, ger dig hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper. Texterna är varma och engagerande och inspirerar eleverna att läsa, skriva och samtala.

Prima svenska

Basserie i svenska med lekfulla texter och uppgifter som uppmuntrar alla barn att uttrycka sig själva både muntligt och skriftligt. I planeringsverktyget kan du bygga din egen planering och där finns också uppgifter, filmer, länkar och stöd för bedömning.

Arktibus ögon 

Fantasifullt läs- och arbetsmaterial för årskurs 1. Grunden är den gemensamma högläsningen i fantasins förtrollade värld. Eleverna arbetar med uppgifter i lässtrategier, läsning och läsförståelse.