Läromedel, stöd och utbildning  – trygghet hela vägen

Genom att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt kan den bidra till förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en högre måluppfyllelse. Att låta hela skolan välja digitala läromedel i alla ämnen ökar likvärdigheten och ger större möjligheter till kollegialt arbete. Vi stöttar er hela vägen genom att erbjuda support, utbildning och möjligheter till integration med andra system.

 

Läs mer om digitala läromedel i alla ämnen


Vilket stöd behöver ni på din skola?

När ni använder Gleerups digitala läromedel erbjuder vi utbildningar med olika ingångar och på flera nivåer. 

Läs mer om våra olika utbildningar

Lästips om skolans digitalisering

Konkreta handböcker som ur olika synvinklar belyser skolans digitalisering.

 

Integration med skolans övriga system

Vi hjälper er att skapa en sammanhängande digital lärmiljö.

Superuser för Gleerups digitala läromedel

Om er skola använder Gleerups digitala läromedel är det en god idé att utse en superuser bland lärarna på skolan. På så sätt får ni ett gott stöd i skolans kollegiala lärande, och säkerställer bästa möjliga nyttjande av ert arbete med Gleerups digitala läromedel.

Läs mer om fördelarna med att vara superuser

Vill din skola bli pilotskola?

Som pilotskola har ni möjlighet att påverka utvecklingen av nya digitala läromedel. 

GDPR och digitala läromedel

Med Gleerups digitala läromedel kan du känna dig trygg med hanteringen av personuppgifter. 

Vill du veta mer?

Vi kommer gärna till er skola och berättar mer om Gleerups digitala läromedel.

Kontakta någon av Gleerups säljare