Historia | Gleerups

Historia

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i historia för årskurs 7-9.
Utkik 7-9 Historia

Utkik Historia

I Utkik Historia ligger den berättande och förklarande texten som grund för att ge eleverna en historisk referensram. I alla kapitel finns fördjupnings- och metoduppgifter som framför allt tränar eleverna i historieanvändning, historiska begrepp och att använda källor.