Läromedel i historia för årskurs 7–9

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i historia för årskurs 7–9 som följer kursplanen.

Gleerups historia 7–9 digitalt läromedel 

Gleerups historia 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik. Varje avsnitt inleds med "Förförståelse" som ger möjlighet att arbeta språkutvecklande. Ett "case" ger underlag för diskussion. Fördjupnings- och metoduppgifter tränar mot de mål som lyfts i kursplanen. Dessutom finns både snabbkoll-frågor och självrättande övningar som tränar svåra ord.

Inspelad webbträff om digitala läromedel i SO för 7–9

Läromedelsutvecklare Ulf Wagner och Inger Blomqvist ger tips och inspiration till hur du kan använda Gleerups digitala läromedel i din SO-undervisning. Du får också tjuvkika på nyheter!

Nya Utkik Historia Nyhet

Nya upplagan av Utkik Historia har anpassats till innehållet i de reviderade kursplanerna. Varje kapitel inleds med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och utifrån elevernas förförståelse. Korta frågor efter varje avsnitt hjälper eleverna att kontrollera att de förstått innehållet. Fördjupning- och metoduppgifterna har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna mot de mål som kursplanerna lyfter.

Historia