Läromedel i historia för 7–9

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i historia för årskurs 7–9. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar!

Gleerups historia 7–9 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups historia 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Utkik Historia 

I Utkik Historia ligger den berättande och förklarande texten som grund för att ge eleverna en historisk referensram. I alla kapitel finns fördjupnings- och metoduppgifter som framför allt tränar eleverna i historieanvändning, historiska begrepp och att använda källor.

7-9 Historia