Läromedel i historia för årskurs 7–9

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i historia för högstadiet.

Upptäck Utkik i SO för 7–9

I nya Utkik finns många nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.