Läromedel i filosofi för gymnasium

Filosofi är ett läromedel för de som läser filosofi på något av de studieförberedande programmen. Läromedlet finns i både tryckt och digital form, välj det som passar dig och dina elever bäst.