Läromedel i filosofi för gymnasium

Filosofi är ett läromedel för de som läser filosofi på något av de studieförberedande programmen. Filosofi finns i form av tryckt lärobok och digitalt läromedel, välj det som passar dig och dina elever bäst!