Läromedel i ekonomiska ämnen för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i ekonomiska ämnen för gymnasium och vuxenutbildning. Gleerups har ett brett utbud av läromedel för kurser i företagsekonomi, marknadsföring, entreprenörskap, ledarskap och organisation samt internationell ekonomi.


Tryckta och digitala läromedel för kurserna Företagsekonomi 1 och 2.

Balans Företagsekonomi

Bokföring med Gleerups och Fortnox

Här hittar du en bokföringsövning framtagen i samarbete mellan Fortnox och Gleerups.

Bokföring med Gleerups och Fortnox