Läromedel i ekonomi och marknadsföring för gymnasium och vuxenutbildning 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel inom ekonomi och marknadsföring. Gleerups har ett brett utbud av läromedel för kurser inom företagsekonomi, marknadsföring, entreprenörskap, ledarskap och organisation samt internationell ekonomi.

För vilket ämne söker du läromedel?
 

Entreprenörskap Företagsekonomi Internationell ekonomi Marknadsföring

Vilken typ av läromedel
söker du?
 

Digitala läromedel Lärarmaterial

Ekonomi