Läromedel i engelska årskurs 4-6 | Gleerups

Läromedel i engelska för årskurs 4-6

Här hittar du Gleerups trycka och digitala läromedel i engelska för mellanstadiet.
Gleerups engelska 4-6, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups engelska 4–6 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups engelska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Happy.

Happy Textbook Year 6

Happy year 4-6

Basmaterial i engelska med tydlig, målinriktad arbetsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Elevwebb för ytterligare individualisering och variation. Lärarmaterialet underlättar individanpassning med nivåindelade diagnoser, kommunikationsövningar och bedömningsmall.

Easy English 1

Easy English

Grundläggande material för att repetera baskunskaperna i engelska. Tydliga instruktioner och övningar som är lätta att arbeta med.