Läromedel i engelska för årskurs 4–6 

Här hittar du Gleerups tryckta och digitala läromedel i engelska för mellanstadiet.

Sparks engelska 

Varierade texter och övningar på flera olika nivåer gör det enkelt att individanpassa och hitta utmaningar för alla elever.

Sparks 4-6

I Sparks 4–6 finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på flera olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Med Sparks får dina elever träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”. Eleverna lär sig engelska samtidigt som de lär sig något annat. Bjud in världen i ditt klassrum!

Engelska 4–6 digitalt läromedel

Gleerups engelska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den nya serien Sparks.

Happy 

Basmaterial i engelska med tydlig, målinriktad arbetsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Elevwebb för ytterligare individualisering och variation. Lärarmaterial som underlättar individanpassning med nivåindelade diagnoser, kommunikationsövningar och bedömningsmall.