Läromedel i svenska för 7–9

Här hittar du ett brett utbud av tryckta och digitala läromedel i svenska, svenska som andraspråk och svenska för nyanlända i årskurs 7–9. Alla läromedel följer kursplanenerna!

Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7–9 digitalt läromedel

Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat efter Lgr 11. Läromedlet består av två delar: handbok – uppbyggd utifrån centrala innehållet så att du lätt hittar det innehåll som passar in i din egen planering – och teman – en färdig arbetsgång med progression, tydlig stöttning och uppgifter speciellt anpassade för svenska som andraspråk.

Portal

Komplett basläromedel med inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och tydliga kopplingar till kunskapskraven. Många tips på träning i läsförståelse och lässtrategier. Stora möjligheter till individualisering genom självrättande övningar i Portal elevwebb.

Jalla – raka vägen!

Genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever på högstadiet. Jalla – raka vägen! erbjuder en snabbare väg till språkutveckling med aktuella, elevnära och autentiska texter som engagerar eleverna till diskussioner.

Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9Nyhet

Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 riktar sig till elever i högstadieåldern som nyligen har kommit till Sverige. Språkundervisningen integreras i ämnesundervisningen med hjälp av genrepedagogik. Låt ditt klassrum fyllas med olika textgenrer, samtal, samarbete och kreativt skrivande!

Entré  – svenska för nyanlända 7-9Nyhet

Entré Elevbok B är en kombinerad text- och arbetsbok för nyanlända elever i årskurs 7-9. Entré ger eleverna den första språkutvecklingen hand i hand med en introduktion till skolans alla ämnen och förmågorna i Lgr 11. Boken är uppbyggd efter cirkelmodellen och varje kapitel omfattar en genre.

Reparationskurs

Flexibelt arbetsmaterial som hjälper eleverna att klara kunskapskraven i svenska i årskurs 9. Lämpar sig även för introduktionsprogrammet, SVA-klasser och GrVux.

Svenska