Svenska 7-9 | Gleerups

Läromedel i svenska för 7–9

Här hittar du ett brett utbud av tryckta och digitala läromedel i svenska för årskurs 7–9. Gleerups främsta serier visas överst och under dem alla våra läromedel i svenska för högstadiet. Du kan prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar!
Gleerups svenska 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups svenska 7–9 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups svenska 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Portal.

Portal Grundbok

Portal

Komplett basläromedel med inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och tydliga kopplingar till kunskapskraven. Många tips på träning i läsförståelse och lässtrategier. Stora möjligheter till individualisering genom självrättande övningar i den interaktiva boken.

Genrekoden Läsa

Genrekoden Nyhet

I Genrekoden blir eleverna medvetna om att varje genre och varje talsituation ha rett specifikt syfte. I de tre handböckerna - Skriva, Tala och Läsa – och de kompletterande webbarna finns allt du behöver för din undervisning i svenska.

Reparationskurs Läsa Kop pärm

Reparationskurs

Flexibelt arbetsmaterial som hjälper eleverna att klara kunskapskraven i svenska i årskurs 9. Lämpar sig även för introduktionsprogrammet, SVA-klasser och GrVux.

Stegen - Tala med texten 1

Stegen

Vänder sig till elever som behöver extra träning i svenska språket. Kan användas i svenska som andraspråk, specialundervisning eller som bredvidmaterial.

7-9 Svenska