Svenska 7-9 | Gleerups

Svenska

Här hittar du ett brett utbud av tryckta och digitala läromedel i svenska för årskurs 7-9. Våra främsta serier visas överst och under dem alla våra läromedel i svenska för högstadiet.
Portal Grundbok

Portal

Komplett basläromedel med inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och tydliga kopplingar till kunskapskraven. Många tips på träning i läsförståelse och lässtrategier. Stora möjligheter till individualisering genom självrättande övningar i den interaktiva boken.

Genrekoden Läsa

Genrekoden Nyhet

I Genrekoden blir eleverna medvetna om att varje genre och varje talsituation ha rett specifikt syfte. I de tre handböckerna - Skriva, Tala och Läsa – och de kompletterande webbarna finns allt du behöver för din undervisning i svenska.

Reparationskurs Läsa Kop pärm

Reparationskurs

Flexibelt arbetsmaterial som hjälper eleverna att klara kunskapskraven i svenska i årskurs 9. Lämpar sig även för introduktionsprogrammet, SVA-klasser och GrVux.

Stegen - Tala med texten 1

Stegen

Vänder sig till elever som behöver extra träning i svenska språket. Kan användas i svenska som andraspråk, specialundervisning eller som bredvidmaterial.

7-9 Svenska