Läromedel för gymnasium och vuxenutbildning | Gleerups

Gymnasium och vuxenutbildning

Ingång sfi kurs C och D, textbok, 2:a uppl

Rätt ingång till svenska språket

Vikten av att kunna kommunicera och förstå sin omvärld har aldrig varit större och behovet av en bra sfi-undervisning är stort. Hos oss hittar du ett stort urval av material för sfi. Allt från heltäckande basläromedel, till bredvidmaterial, hörövningar och kopieringsunderlag för alla nivåer och studievägar.

Språket och berättelsen 1, 2:a uppl

Språket och berättelsen

En läromedelsserie i svenska som kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen, samt teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten. Välstrukturerad och genomarbetad!

Balans Företagsekonomi 2 Fakta

Balans i företagsekonomi

Balans är en inspirerande och modern läromedelsserie i företagsekonomi. Här finns en mycket tydlig struktur med kopplingar till centralt innehåll och kunskapskrav. Ett långsiktigt förhållningssätt fungerar som en röd tråd genom serien. Ett pedagogiskt och verklighetsnära läromedel med unika möjligheter!

Vård- och omsorgsarbete 1, elevbok

Vård och omsorg

Här hittar du läromedel som gör skillnad! I läromedlen för vård- och omsorgsprogrammet finns en väldigt tydlig koppling till kursernas centrala innehåll. Till varje läromedel finns ett omfattande lärarmaterialet som gör det enkelt för dig att variera undervisningen. Elever uppskattar det enkla språket, kopplingarna till vardagen och verkliga fall.

Viewpoints 1, elevbok, 2:a uppl

Viewpoints

En inkluderande läromedelsserie i engelska som fungerar för alla elever, oavsett kunskapsnivå. Fängslande texter, kvalitetssäkrat och tydligt innehåll, samt massor av övningar och extra resurser underlättar både undervisning och inlärning.

New Levels 2, elevbok

Grundläggande vuxenutbildning

Nya delkurser förtjänar nya läromedel! Här hittar du en rad nya läromedel framtagna utifrån de nya kursplanerna.

Rekommenderade digitala läromedel

Kategorier

Läromedel för Barn- och fritidsprogrammet i gymnasieskolan Läromedel för beteendevetenskap gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i biologi för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i medicin för gymnasium och vuxenutbildning Datorkunskap för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i ekonomi och marknadsföring för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel för el- och energiprogrammet för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i engelska för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i filosofi för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel för fordon- och transportprogrammet gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i fysik för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i geografi och kartor för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel för grundläggande vuxenutbildning Läromedel i historia för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i idrott och hälsa för gymnasium och vuxenutbildning Introduktionsprogrammet på gymnasieskolan Läromedel i juridik för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel kemi för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i kinesiska för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i matematik för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i naturkunskap för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i programmering för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i psykologi för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i religionskunskap för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i samhällskunskap för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel inom Sfi för vuxenutbildning Läromedel i sociologi för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i spanska för gymnasium och vuxenutbildning Läromedel i svenska för gymnasium och vuxenutbildning Svenska som andraspråk Teknikprogrammet Läromedel för vård- och omsorgsprogrammet gymnasium- och vuxenutbildning