Läromedel i tyska för årskurs 6-9

Gleerups tyska 6–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet.

Inpelad webbträff om 
Gleerups tyska 6–9

Läromedelsutvecklare Monica Carlsson berättar hur Gleeurps digitala läromedel i moderna språk för 6–9 är uppbyggda och ger konkreta  undervisningstips.