Läromedel i tyska för årskurs 6–9

Gleerups läromedel i tyska för årskurs 6–9 är ett komplett digitalt läromedel som följer kursplanen Lgr22.

Inpelad webbträff om 
Gleerups tyska 6–9

Läromedelsutvecklare Monica Carlsson berättar hur Gleeurps digitala läromedel i moderna språk för 6–9 är uppbyggda och ger konkreta  undervisningstips.