Läromedel i fysik för 7–9 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i fysik för årskurs 7–9. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar!

Gleerups fysik 7–9 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups fysik 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Titano.

Titano Fysik 

TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. I lärarmaterialet finns en riklig mängd laborationer och provuppgifter som hjälper till med bedömningsarbetet.

Makro Fysik 

Makro-serien består av stadieböcker i biologi, kemi och fysik och är en omarbetning av de populära NO-böckerna. Tydlig struktur och rikligt med foton och illustrationer fångar intresset och konkretiserar innehållet.

7-9 Fysik