Läromedel i fysik för årskurs 7–9 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i fysik för årskurs 7–9 som följer kursplanen.

Gleerups fysik 7–9 digitalt läromedel 

Gleerups fysik 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 22 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Titano.

Titano Fysik, uppl 4Nyhet

Titano sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle. Den nya upplagan har anpassats till det centrala innehållet i Lgr22 och har ny kapitelindelning. För att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i ämnet innehåller Titano kontrollfrågor, fördjupande frågor och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. 

Makro Fysik 

Makro-serien består av stadieböcker i biologi, kemi och fysik och är en omarbetning av de populära NO-böckerna. Tydlig struktur och rikligt med foton och illustrationer fångar intresset och konkretiserar innehållet.

Fysik