Läromedel i fysik för årskurs 7-9 | Gleerups

Läromedel i fysik för 7–9

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i fysik för årskurs 7–9. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar!
Gleerups fysik 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups fysik 7–9 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups fysik 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Titano.

TitaNO Fysik 3:e uppl

Titano Fysik Nyhet

Nya TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. I lärarmaterialet finns en riklig mängd laborationer och provuppgifter som hjälper till med bedömningsarbetet.

MAKRO Fysik 7-9

Makro Fysik

Naturvetenskapsböcker av ett modernt och tillgängligt snitt. Omarbetning av de populära NO-böckerna.

7-9 Fysik